Monthly Archives: August 2015

14


Aug

SE press release: IVISYS offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2015

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2015-08-14 IVISYS offentliggör idag finansiell rapport för det andra kvartalet 2015/det första halvåret 2015 (2015-01-01 – 2015-06-30). Sammanfattning av delårsrapport för andra kvartalet 2015 – Rörelsens intäkter uppgick till 391 KSEK. – Rörelseresultatet uppgick till -1 689 KSEK. – Resultatet per aktie uppgick till -0,20 SEK. – Soliditeten uppgick till 95 […]

READ MORE

13


Aug

IVISYS welcomes new Installation Manager

IVISYS welcomes Holger Kämpfer to the company as Installation Manager. His main responsibility will be to commission and install IVISYS systems for customers across Europe. IVISYS is in a gradual process of increasing the company’s sales efforts and Holger Kämpfer’s experience in servicing end-customers is an ideal add-on to IVISYS’ growing sales team. New Installation […]

READ MORE

04


Aug

IVISYS announces mutual referral partnership with Scape Technologies

Press release IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 4 August 2015 IVISYS, a pioneer in vision systems for manufacturing, today announces that Scape Technologies, a provider of award-winning and revolutionizing solutions for bin-picking, and IVISYS have entered into a partnership agreement. The partnership is a mutual referral agreement designed to increase client acquisition. ‘IVISYS’ vision system […]

READ MORE

04


Aug

SE press release: IVISYS tillkännager ömsesidigt partnerskap med Scape Technologies

Pressmeddelande IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 4 augusti 2015 IVISYS, en pionjär inom visionssystem för tillverkare, meddelar härmed att Scape Technologies, som tillhandahåller revolutionerande lösningar för så kallad ”bin-picking”, och IVISYS har ingått ett ömsesidigt partnerskap. Partnerskapet syftar till att öka antalet klientförvärv. “IVISYS visionssystemslösningar riktar sig till tillverkares ökande behov av fullt ut automatiserad […]

READ MORE

04


Aug

DK press release: IVISYS offentliggør aftale om gensidigt salgspartnerskab med Scape Technologies

Pressemeddelelse IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 4. august 2015 IVISYS, en pioner inden for visionsystemer til produktionsvirksomheder, offentliggør i dag, at Scape Technologies, en leverandør af prisvindende og revolutionerende løsninger til bin-picking, og IVISYS har indgået en partnerskabsaftale. Partnerskabet er en aftale om salgssamarbejde lavet med henblik på gensidigt at øge tilstrømningen af nye kunder. […]

READ MORE