Monthly Archives: September 2015

29


Sep

IVISYS and Scape Technologies to present jointly developed product at Elmia Subcontractor 2015

Press release IVISYS AB 556998-4981 29 September 2015 IVISYS AB and Scape Technologies will present a jointly developed integrated solution at the Elmia Subcontractor trade fair in Sweden in November 2015. The companies have developed a robotic bin picker, which is capable of transferring a randomly placed object from point A to B, while concurrently […]

READ MORE

29


Sep

Swedish press release: IVISYS och Scape Technologies presenterar tillsammans en nyutvecklad integrerad lösning på Elmia Subcontractor 2015

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2015-09-29 IVISYS AB och Scape Technologies presenterar på Elmia Subcontractor-mässan i Sverige november 2015, som resultat av en gemensam utvecklingsprocess, en helt ny produkt. Bolagen har tillsammans utvecklat en sk. bin-picker-robot, som kan förflytta ett villkorligt placerat ämne från punkt A till B och i processen samtidigt kontrollera ämnet för korrekt […]

READ MORE

29


Sep

DK press release: IVISYS og Scape Technologies præsenterer fælles udviklet system på Elmia Subcontractor 2015

Pressemeddelelse IVISYS AB 556998-4981 29. september 2015 IVISYS AB og Scape Technologies vil på Elmia Subcontractor-messen i Sverige i november 2015 præsentere et nyt, fælles udviklet integreret produkt. De to selskaber har udviklet en bin-picker-robot, som er i stand til at overføre et vilkårligt placeret emne fra punkt A til B og samtidigt inspicere om […]

READ MORE