Monthly Archives: February 2016

15


Feb

IVISYS announces year-end report and updates guidance

Press release IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 15 February 2016 IVISYS today publishes its 2015 year-end report and updates guidance. Guidance update – The company revises its guidance, the company expects Q4 2016 to be the first profitable quarter and expects to achieve a revenue of 100 million SEK in 2018, which is also expected […]

READ MORE

15


Feb

SE press release: IVISYS offentliggör bokslutskommuniké och reviderar målsättningar

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-02-15 IVISYS offentliggör idag bokslutskommuniké för 2015 och meddelar reviderade målsättningar. Revidering av målsättningar IVISYS reviderar målsättningarna – bolaget förväntar sig att Q4 2016 kommer att vara det första lönsamma kvartalet och förväntar sig att nå 100 MSEK i intäkter 2018. 2018 är även förväntat att bli det år då bolaget […]

READ MORE