Monthly Archives: May 2016

30


May

SE press release: IVISYS AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till mars 2016

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-05-30 IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör idag delårsrapport för perioden från januari till mars 2016. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Första kvartalet (2016-01-01 – 2016-03-31) – Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK (184). – Rörelseresultatet uppgick till -2 011 KSEK (1 358). – Resultatet per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,22). […]

READ MORE

27


May

Release of version 3 of IVISYS Pro software

Press release IVISYS AB 556998-4981 27 May 2016 IVISYS has developed a new version of the company’s IVISYS Pro software. The new software release contains a new GUI, micron level precision, automated camera calibration, barcode scanning and many other features, which enable IVISYS’ systems to handle even more complex inspections. Today, 27 May 2016, IVISYS […]

READ MORE

27


May

SE press release: IVISYS AB: Lansering av IVISYS Pro III

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-05-27 IVISYS AB (”IVISYS”) har utvecklat en ny version av bolagets visionssystem IVISYS Pro. Den nya programversionen – IVISYS Pro III – innehåller en ny GUI (Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt), micronivåprecision, automatisk kamerakalibrering, streckkod och många andra funktioner som gör det möjligt för IVISYS system att hantera ännu mer komplicerade […]

READ MORE

24


May

SE press release: IVISYS AB levererar inspektionssystem och erhåller uppföljningsorder

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-05-24 IVISYS AB (”IVISYS”) har levererat ett komplett system för feldetektering och produktverifiering till en svensk tillverkare specialiserad på svarvade produkter. Med hjälp av IVISYS lösning kan flera områden inspekteras på olika objekt. Den aktuella kunden har utöver den nu levererade beställningen även placerat en uppföljningsorder. Kunden i fråga har lång […]

READ MORE

17


May

Winner of survey lucky draw presented with prize

In order to learn more about the needs of quality inspection professionals, IVISYS in the beginning of the year ran a survey collecting data on topics such as what methods of quality inspection are most widespread amongst European quality professionals as well as on topics related to what quality levels end customers expect. As a […]

READ MORE

12


May

Report on the results of IVISYS AB’s Annual General Meeting

Press release IVISYS AB 556998-4981 12 May 2016 Today, the 12th of May, 2016, IVISYS AB’s (‘IVISYS’) Annual General Meeting was convened. Below is a summary of the results. All resolutions were passed with the required majority. Allocations of profits / loss according to the adopted balance sheet The AGM decided that no dividend will […]

READ MORE

12


May

SE press release: Kommuniké från årsstämma i IVISYS AB (publ)

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-05-12 Idag, den 12 maj 2016, hölls årsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter […]

READ MORE