Monthly Archives: August 2016

26


Aug

SE press release: IVISYS AB offentliggör halvårsrapport för perioden januari till juni 2016

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-08-26 IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör idag halvårsrapport för perioden från januari – juni 2016. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Första halvåret (2016-01-01 – 2016-06-30) – Rörelsens intäkter uppgick till 167 KSEK (575). – Rörelseresultatet uppgick till -4 668 KSEK (3 415). – Resultatet per aktie uppgick till -0,53 SEK (-0,42). […]

READ MORE

15


Aug

IVISYS AB welcomes new CFO and other new staff members

Press release IVISYS AB 556998-4981 15 August 2016 IVISYS AB (‘IVISYS) has throughout August been welcoming several new staff members, including a new Chief Financial Officer (‘CFO’). The responsibilities of the newly appointed CFO – Vagn Svinding – were previously covered by CEO Jakob Kesje. Moreover, the engineering team has been strengthened by a new […]

READ MORE

15


Aug

SE press release: IVISYS AB välkomnar ny CFO och stärker personalstyrkan

IVISYS AB 556998-4981 2016-08-15 IVISYS AB (“IVISYS”) har under innevarande månad välkomnat ny personal, däribland en ny Chief Financial Officer (”CFO”). Den nytillträdde CFO:n – Vagn Svinding – kommer att ansvara för uppgifter vilka tidigare utförts av VD Jakob Kesje. Utöver tillsättandet av CFO har ingenjörsteamet stärkts av en ny visionsingenjör samt ytterligare en nyanställd […]

READ MORE

12


Aug

IVISYS AB granted official patent in Japan for a method for finding ‘nearest neighbor’

Press release IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 12 August 2016 IVISYS AB (‘IVISYS’) announces that the Japan Patent Office has issued an official approval of the company’s patent ‘Method and Device for Finding Nearest Neighbor’. The patent relates to sorting, searching and matching multi dimensional data vectors , in order to find the nearest neighbor. […]

READ MORE

12


Aug

SE press release: IVISYS AB beviljas officiellt patent i Japan för metod att hitta ”Nearest Neighbor”

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-08-12 IVISYS AB (“IVISYS”) meddelar att det japanska patentverket har utfärdat ett officiellt godkännande av bolagets patent för ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Patentet avser sortering, sökning och matchning av flera dimensionella data, såsom vektorer, för att hitta närmaste granne. Patentet täcker ett unikt och snabbt sätt att söka […]

READ MORE

08


Aug

SE press release: IVISYS AB erhåller testorder från global tillverkare av metallkomponenter

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-08-08 IVISYS AB (“IVISYS”) har erhållit en testorder från en global tillverkare av metallkomponenter med huvudkontor i Japan. Ordern avser en lösning gällande en inspektionsstation för noggrann mätning av komponenter i serieproduktion, med en toleransnivå på 0,03 mm. Ordern är beräknad att levereras under Q3 2016. Testordern avser en lösning liknande IVISYS […]

READ MORE