Monthly Archives: September 2016

26


Sep

SE press release: Kallelse till extra bolagsstämma i IVISYS AB (publ.)

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-09-26 Aktieägarna i IVISYS AB, org.nr 556998-4981 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 14 oktober 2016 kl. 10:00 hos IVISYS ApS, Gungevej 2, 2650 Hvidovre, Danmark. Registrering börjar kl. 9:30. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear […]

READ MORE

19


Sep

IVISYS AB receives order for packaging inspection solution

Press release IVISYS AB 556998-4981 19 September 2016 IVISYS AB (‘IVISYS’) has received an order from a Nordic wholesaler of body care and food products. The order concerns a customized solution for verification of correct fastening of items such as spray heads and screw caps on plastic containers. The order is expected to be delivered […]

READ MORE

19


Sep

SE press release: IVISYS AB erhåller order om en inspektionsstation

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-09-19 IVISYS AB (“IVISYS”) har erhållit en order från en nordisk återförsäljare av hälsovårdsprodukter och mat. Ordern avser en optimerad lösning för verifikation av korrekt fastsättning av exempelvis sprayhuvuden och skruvkorkar på plastbehållare. IVISYS planerar att leverera inspektionsstationen under Q4 2016 och ordervärdet är cirka 20-25 000 euro, vilket förväntas att erhållas […]

READ MORE