Monthly Archives: October 2016

25


Oct

IVISYS AB: Correction of the third quarter interim report

Press release IVISYS AB 556998-4981 25 October 2016 21 October, IVISYS AB (‘IVISYS’) published the interim report for January-September 2016. In the report a printing error occurred, which is hereby corrected. In the section ‘Omsättning, resultat och finansiell ställning’, the cash position (and cash equivalents) on the balance sheet date was incorrectly stated as -75 […]

READ MORE

25


Oct

SE press release: IVISYS AB: Rättelse avseende delårsrapport för kvartal tre

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-10-25 IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggjorde den 21 oktober delårsrapport för perioden från januari till september 2016. I rapporten fanns ett tryckfel som härmed korrigeras. I avsnittet ”Omsättning, resultat och finansiell ställning” stod felaktigt att likvida medel på balansdagen uppgick till -75 KSEK. Korrekt siffra är 1 599 KSEK. Inga tabeller i […]

READ MORE

24


Oct

IVISYS AB announces rights issuance

Press release IVISYS AB 556998-4981 24 October 2016 The Board of IVISYS AB (‘IVISYS’) has—pursuant to the authorization from the Extraordinary General Meeting convened on 14 October, 2016—decided to carry out a rights issuance with preferential rights for existing shareholders. Upon full subscription, the rights issuance will provide the company with approximately 6.5 million SEK […]

READ MORE

24


Oct

SE press release: IVISYS AB genomför nyemission

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-10-24 Styrelsen i IVISYS AB (”IVISYS”) har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 14 oktober 2016 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget ca. 6,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. IVISYS är inne i en period av snabb expansion. På endast […]

READ MORE

21


Oct

SE press release: IVISYS AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till september 2016

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-10-21 IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör idag delårsrapport för perioden från januari till september 2016. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Nio månader (2016-01-01 – 2016-09-30) –    Rörelsens intäkter uppgick till 217 KSEK (575). –    Rörelseresultatet uppgick till -7 467 KSEK (-5 235). –    Resultatet per aktie uppgick till -0,84 SEK (-0,62). […]

READ MORE

21


Oct

IVISYS provides market update

Press release IVISYS AB 556998-4981 21 October 2016 IVISYS AB (’IVISYS’) wishes to provide a market update to report information about the company’s current situation, future and general progress. IVISYS is engaged in business development and currently has more than 40 offers out in the market, with a total value of more than 20 million […]

READ MORE

21


Oct

SE press release: IVISYS avlägger nulägesrapport

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-10-21 IVISYS AB (”IVISYS”) avlägger härmed nulägesrapport för att informera om verksamhetens nuläge, framtid och hur arbetet fortlöper. IVISYS bearbetar för närvarande marknaden och har i dagsläget fler än 40 offerter ute på marknaden till ett totalt värde om mer än 20 MSEK. De potentiella kunderna har verksamheter i olika storlek […]

READ MORE

14


Oct

SE press release: Kommuniké från extra bolagsstämma i IVISYS AB (publ)

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-10-14 Idag, den 14 oktober 2016, hölls extra bolagsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet. Bemyndigande om nyemission av upp till 1 500 000 aktier och/eller teckningsoptioner Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid […]

READ MORE

05


Oct

New date for publication of IVISYS AB’s Q3 2016 interim report

Press Release IVISYS AB 556998-4981 5 October 2016 The Board of IVISYS AB (“IVISYS”) has decided to advance the publication of the company’s interim report for the period of July-September 2016 to Friday, 21 October 2016. Previously, the publication date was set for 25 November 2016. Certified Adviser Sedermera Fondkommission is IVISYS’ Certified Adviser. For […]

READ MORE