Monthly Archives: November 2016

28


Nov

SE press release: IVISYS AB beviljas officiellt patent i Kina för metod att hitta ”Nearest Neighbor”

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-11-28 IVISYS AB (“IVISYS”) meddelar att det kinesiska patentverket har utfärdat ett officiellt godkännande av bolagets patent för ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Patentet avser sortering, sökning och matchning av flera dimensionella data, såsom vektorer, för att hitta närmaste granne. Patentet täcker ett unikt och snabbt sätt att söka […]

READ MORE

24


Nov

SE press release: IVISYS AB:s företrädesemission övertecknad

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-11-24 IVISYS AB (”IVISYS”) meddelar idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare har blivit övertecknad.  Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 000 000 aktier och IVISYS tillförs därmed 6,5 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till cirka 14,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 225 %. IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar Intresset för […]

READ MORE

05


Nov

IVISYS AB rights issuance commences on Monday, 7 November

Press release IVISYS AB 556998-4981 5 November 2016 The rights issuance previously announced by IVISYS AB’s (‘IVISYS’) Board of Directors will commence on Monday, 7 November. The rights issuance with preferential rights for existing shareholders will raise SEK 6.3 million before issuance cost upon full subscription. In addition, the Board has, in the case of […]

READ MORE

05


Nov

SE press release: Nyemission i IVISYS AB startar måndag den 7 november

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-11-05 Den av styrelsen i IVISYS AB (”IVISYS”) tidigare utannonserade nyemissionen startar på måndag den 7 november. Nyemission med företräde för befintliga aktieägare kommer vid full teckning att tillföra bolaget 6,3 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Därutöver har styrelsen en övertilldelningsoption att tillgå om emissionen blir övertecknad som kan tillföra […]

READ MORE