Monthly Archives: February 2017

28


Feb

IVISYS AB receives order for automated fur classification

Press release IVISYS AB 556998-4981 28 February 2017 IVISYS AB (‘IVISYS’) has received an order for an automated solution for classification of furs from Kopenhagen Fur, a major fur auction house. The system will be used for classification of furs according to a pre-set quality grading standard. The order is expected to be delivered in […]

READ MORE

28


Feb

SE press release: IVISYS AB får order för automatiserad pälsklassificering

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-02-28 IVISYS AB (”IVISYS”) har fått en order på en automatiserad lösning för klassificering av päls från Kopenhagen Fur, ett stort pälsauktionshus. Systemet kommer att användas för klassificering av päls enligt en förinställd kvalitetssorteringsstandard. Ordern beräknas levereras under Q2 2017 och har ett värde på 20.000 euro vilket kommer bidra till […]

READ MORE

24


Feb

IVISYS AB announces year-end report for January-December 2016

Press release IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 24 February 2017 Today, 24 February 2017, IVISYS AB (‘IVISYS’) announces its year-end report for the period from January to December 2016. The report is available on the company website (www.ivisys.com). Below is a summary of the report. Summary year-end report 12 months (2016-01-01 – 2016-12-31) – Revenue […]

READ MORE

24


Feb

SE press release: IVISYS AB offentliggör bokslutskommuniké för januari – december 2016

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-02-24 IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör idag, den 24 februari 2017, bokslutskommuniké för perioden från januari till december 2016. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.ivisys.com). Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2016-01-01 – 2016-12-31) – Rörelsens intäkter uppgick till 400 (1 150) KSEK. – Rörelseresultatet uppgick till -10 680 […]

READ MORE

23


Feb

IVISYS AB provides market update

Press release IVISYS AB 556998-4981 23 February 2017 IVISYS AB (’IVISYS’) wishes to update the market about the company’s current situation and general progress. IVISYS continues to grow its pipeline of prospective projects and the current number of prospective projects has reached 53. In comparison to the 40 offers/projects, which were communicated in the end […]

READ MORE

23


Feb

SE press release: IVISYS AB tillhandahåller marknadsuppdatering

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 23 februari 2017 IVISYS AB (“IVISYS) önskar att uppdatera marknaden om bolagets nuvarande situation och den allmänna utvecklingen. IVISYS fortsätter att expandera sin portfölj av potentiella projekt och det nuvarande antalet potentiella projekt har nått 53 i antal. I förhållande till de 40 offerter som beskrevs i slutet av oktober 2016, […]

READ MORE

22


Feb

IVISYS’ Danish subsidiary reports first profitable month

Press release IVISYS AB 556998-4981 22 February 2017 IVISYS AB (‘IVISYS’) reports that IVISYS APS (the operative unit of IVISYS) has achieved the company’s first profitable month, January 2017. The unaudited result is an EBIT of 73 TSEK. The turnover was 727 TSEK for January arising from both new orders and payments for earlier orders. […]

READ MORE

22


Feb

SE press release: IVISYS danska dotterbolag rapporterar första lönsamma månaden

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-02-22 IVISYS AB (“IVISYS) rapporterar att IVISYS APS (den operativa enhet IVISYS) har uppnått bolagets första lönsamma månad, januari 2017. Det oreviderade resultatet är en EBIT på 73 tkr. Omsättningen var 727 TSEK för januari till följd av såväl nya beställningar och betalningar för tidigare beställningar. IVISYS ApS erfar sin första […]

READ MORE

17


Feb

Investor visit to IVISYS in Denmark

On 23 March 2017 IVISYS will host an investor visit open to all interested investors. Visitors will have the opportunity to experience a demonstration of IVISYS’ technology as well as ask questions to the company founders. Visitors are welcome from 11 am to 1 pm.  IVISYS invite all interested investors to visit IVISYS’ main office […]

READ MORE

17


Feb

SE press release: Investerarbesök till IVISYS i Danmark

Den 23 Mars, 2017 kommer IVISYS agera värd för ett investerarbesök öppet för alla intresserade investerare. Besökarna kommer att få möjlighet att uppleva en demonstration av IVISYS teknik samt möjligheten att ställa frågor till företagets grundare. Besökare är välkomna från 11:00 till 13:00. IVISYS bjuder in alla intresserade investerare att besöka IVISYS huvudkontor i Hvidovre, […]

READ MORE