Monthly Archives: April 2017

27


Apr

SE press release: IVISYS AB får märkningsprojektorder från Dansk paketeringstillverkare

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-04-27 IVISYS AB (“IVISYS) har fått en order på ett inspektionssystem från ett företag som tillverkar och säljer matförpackningar. Systemet kommer att verifiera korrekt märkning i flertalet av företagets produkter. Systemet levereras i sin helhet under Q2 2017. Ordern har ett värde på ca. 40.000 Euro och förväntas bidra till IVISYS […]

READ MORE

27


Apr

Kallelse till årsstämma i IVISYS AB (publ)

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-04-27 Aktieägarna i IVISYS AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 maj 2017 kl. 11:00-12:00 i Restaurang Alnarp, Sundsvägen 9 i Alnarp. Inregistrering inleds kl. 10:30. Deltagande För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 19 […]

READ MORE