Monthly Archives: May 2017

30


May

SE press release: IVISYS informerar: Priset för de nya aktier blir 4,67 SEK/st.

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-05-30 Med anledning av osäkerhet bland investerare vill IVISYS härmed förtydliga reglerna vid fastställande av pris för IVISYS teckningsoptioner av serie TO 2. Priset för de nya aktierna, som teckningsoptionsinnehavare ges möjlighet att teckna, kommer att vara 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen baserad på en period om tio (10) handelsdagar […]

READ MORE

29


May

Report on the results of IVISYS AB’s Annual General Meeting

Press release IVISYS AB 556998-4981 29 May 2017 Today, the 29th of May, 2017, IVISYS AB’s (‘IVISYS’) Annual General Meeting was convened. Below is a summary of the results. All resolutions were passed with the required majority. Allocations of profits / loss according to the adopted balance sheet The AGM decided that no dividend will […]

READ MORE

29


May

SE press release: Kommuniké från årsstämma i IVISYS AB (publ)

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-05-29 Idag, den 29 maj 2017, hölls årsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter […]

READ MORE

15


May

SE press release: IVISYS AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till mars 2017

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-05-15 IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör idag delårsrapport för perioden från januari till mars 2017. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31) – Rörelsens intäkter uppgick till 1 052 KSEK (0). – Rörelseresultatet uppgick till -1 317 KSEK (-2 011). – Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK […]

READ MORE