Monthly Archives: September 2017

29


Sep

IVISYS AB appoints new Chief Operations Officer

Press release IVISYS AB 556998-4981 29 September 2017 Today, IVISYS AB (‘IVISYS’) is announcing that the company has promoted regional sales manager David Joelsen to the role of the company’s Chief Operations Officer. David has been with IVISYS since the beginning of 2015, has prior management experience and has been responsible for selling IVISYS solutions; […]

READ MORE

29


Sep

SE press release: IVISYS AB utser ny Chief Operations Officer

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-09-29 Idag meddelar IVISYS AB (“IVISYS”) att företaget har befordrat den regionala försäljningschefen David Joelsen till bolagets Chief Operations Officer. David har varit med IVISYS sedan början av 2015, har tidigare erfarenhet av ledning och har ansvarat för att sälja IVISYS-lösningar; en kombination som gör honom till en ideal match med […]

READ MORE

14


Sep

IVISYS AB: Rättelse av felskrivning i pressmeddelande om kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-09-14 Till följd av en felskrivning angavs i pressmeddelandet avseende kallelse till extra bolagsstämma, som offentliggjordes den 14 september 2017, att styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden inom en period på 2 år från stämman. Rätt er att styrelsen föreslår att den extra […]

READ MORE

14


Sep

SE press release: Kallelse till extra bolagsstämma i IVISYS AB (publ.)

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-09-14 Aktieägarna i IVISYS AB, org.nr 556998-4981 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 2 oktober 2017 kl. 10:00 i Restaurang Alnarp, Sundsvägen 9 i Alnarp, Sverige. Registrering börjar kl. 9:30. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear […]

READ MORE