Category Archives: Press Releases

21


Oct

New investor presentation recording from ‘Store Aktiedagen’

Press release IVISYS AB 556998-4981 21 October 2017 IVISYS AB (‘IVISYS’) participated in the Swedish Shareholders Association’s event ‘Stora Aktiedagen’ on October 17. A recording of the investor presentation is now available on IVISYS’ webpage for the ongoing share issue. A new investor presentation is available on IVISYS’ website. In the recording, IVISYS’s CEO Jakob Kesje […]

READ MORE

21


Oct

SE press release: Ny inspelning med investerarpresentation från ’Stora Aktiedagen’

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 21 Oktober 2017 IVISYS AB (‘IVISYS’) deltog i Aktiespararnas evenemang ”Stora Aktiedagen” den 17 oktober 2017. Inspelningen från investerarpresentationen finns nu tillgänglig på IVISYS webbsida för pågående aktieemission. En ny investerarpresentation finns tillgänglig på IVISYS’ webbsida. I inspelningen presenterar IVISYS VD Jakob Kesje investeringscaset för IVISYS och tillhandahåller ytterligare bakgrundsinformation avseende […]

READ MORE

13


Oct

IVISYS AB publishes memorandum

Press release IVISYS AB 556998-4981 13 October 2017 IVISYS AB (‘IVISYS’) has published a memorandum regarding the rights issue that was decided on by the Board of Directors on October 3, 2017, on the basis of the decision by the Extraordinary General Meeting of October 2, 2017. The memorandum and subscription forms are available on […]

READ MORE

13


Oct

SE press release: IVISYS AB offentliggör memorandum

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-10-13 IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör memorandum med anledning av den företrädesemission som beslutades av styrelsen 3 oktober 2017 med stöd av emissionsbemyndigandet från den extra bolagsstämman den 2 oktober 2017.  Memorandum och anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.ivisys.com och på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se. Teckning av aktier för de som inte […]

READ MORE

12


Oct

Media mentionings of Frost & Sullivan Award

Media mentionings of IVISYS winning the ‘2017 Entrepreneurial Company of the Year’ award by the market intelligence company Frost & Sullivan. Mottog award som årets entreprenör Plastforum SE (Swedish) Hæder til Ivisys Jern & Maskinindustrien (Danish) Ivisys har vundet ”Entrepreneurial Company of the Year Award” Packnews.dk (Danish)  

READ MORE

04


Oct

IVISYS AB wins the ‘Entrepreneurial Company of the Year Award’ awarded by Frost & Sullivan, a leading global market intelligence provider

Press release IVISYS AB 556998-4981 4 October 2017 Today, the market intelligence provider Frost & Sullivan announced that IVISYS AB (‘IVISYS’) has won Frost & Sullivan’s 2017 ‘Entrepreneurial Company of the Year Award’ in the European market, for IVISYS’ machine vision inspection platform. Based on a comparative industry research report, IVISYS has won the Frost […]

READ MORE

04


Oct

SE press release: IVISYS AB vinnar 2017 “Entrepreneurial Company of the Year Award” som utdelas av Frost & Sullivan, en ledande global aktör inom marknadsanalys

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-10-04 Idag meddelade det mycket erkända marknadsanalysföretaget Frost & Sullivan att IVISYS AB (“IVISYS”) har vunnit Frost & Sullivans 2017 “Entrepreneurial Company of the Year Award” på den europeiska marknaden för sin innovativa ”Machine Vision” platform. Baserat på en jämförande branschforskningsrapport har Frost & Sullivan beslutat att IVISYS ska vinna deras […]

READ MORE

03


Oct

IVISYS AB announces new share issue

Press release IVISYS AB 556998-4981 October 3, 2017 The Board of IVISYS AB (‘IVISYS’) has decided to carry out a new share issue with preferential subscription rights for existing shareholders, based on the decision made by the Extraordinary General Meeting of Shareholders, on 2 October 2017. At full subscription, the new share issue will provide […]

READ MORE

03


Oct

SE press release: IVISYS AB genomför nyemission

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-10-03 Styrelsen i IVISYS AB (”IVISYS”) har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 2 oktober 2017 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 9,86 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. IVISYS har fått ett genombrott på marknaden med ett flertal order […]

READ MORE

02


Oct

SE press release: Kommuniké från extra bolagsstämma i IVISYS AB (publ)

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-10-02 Idag, den 2 oktober 2017, hölls extra bolagsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet. Bemyndigande om nyemission av upp till 3 500 000 aktier och/eller teckningsoptioner Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid […]

READ MORE