Category Archives: Intellectual Property

28


Nov

SE press release: IVISYS AB beviljas officiellt patent i Kina för metod att hitta ”Nearest Neighbor”

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-11-28 IVISYS AB (“IVISYS”) meddelar att det kinesiska patentverket har utfärdat ett officiellt godkännande av bolagets patent för ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Patentet avser sortering, sökning och matchning av flera dimensionella data, såsom vektorer, för att hitta närmaste granne. Patentet täcker ett unikt och snabbt sätt att söka […]

READ MORE

12


Aug

IVISYS AB granted official patent in Japan for a method for finding ‘nearest neighbor’

Press release IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 12 August 2016 IVISYS AB (‘IVISYS’) announces that the Japan Patent Office has issued an official approval of the company’s patent ‘Method and Device for Finding Nearest Neighbor’. The patent relates to sorting, searching and matching multi dimensional data vectors , in order to find the nearest neighbor. […]

READ MORE

12


Aug

SE press release: IVISYS AB beviljas officiellt patent i Japan för metod att hitta ”Nearest Neighbor”

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-08-12 IVISYS AB (“IVISYS”) meddelar att det japanska patentverket har utfärdat ett officiellt godkännande av bolagets patent för ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Patentet avser sortering, sökning och matchning av flera dimensionella data, såsom vektorer, för att hitta närmaste granne. Patentet täcker ett unikt och snabbt sätt att söka […]

READ MORE

03


Nov

SE press release: IVISYS beviljas officiellt amerikanskt patent för en metod att hitta “nearest neighbor”

Pressmeddelande IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 2015-11-03 IVISYS meddelar att US Patent and Trademark Office i dag har utfärdat ett officiellt godkännande av bolagets patent för ” Method and Device for Finding Nearest Neighbor “. Patentet avser sortering, sökning och matchning av flera dimensionella data, såsom vektorer, för att hitta närmaste granne. Patentet täcker ett unikt […]

READ MORE

03


Nov

DK press release: IVISYS opnår officielt amerikansk patent på metode til at finde “nearest neighbor”

Pressemeddelelse IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 3. november 2015 IVISYS kan hermed meddele, at USA’s patent- og varemærkestyrelse i dag har udstedt en officiel godkendelse af virksomhedens patent “Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Patentet vedrører sortering, søgning efter og matchning af forskellige data for dimensionering, såsom vektorer, med henblik på at finde den […]

READ MORE

28


Apr

IVISYS granted official US patent for ultra-high-speed object recognition and tracking process

Press release IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 28 April 2015 IVISYS announces that the US Patent and Trademark Office has issued an official approval of the company’s patent ‘Method and Device for Parallel Processing of Images’. Patent no. 9,020,297 covers a unique and ultra-high-speed process for image processing regarding recognition and positioning of objects, which […]

READ MORE

28


Apr

DK press release: IVISYS opnår officielt amerikansk patent på exceptionel hurtig processering indenfor “object recognition and tracking”

Pressemeddelelse IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 2015-04-28 IVISYS kan hermed meddele, at USA’s patent- og varemærkestyrelse har udstedt en officiel godkendelse af virksomhedens patent “Method and device for parallel processing of images “. Patentet med nummer 9.020.297 beskriver en unik og yderst hurtig proces til at bearbejde billeder med henblik på positionering og genkendelse af […]

READ MORE

28


Apr

SE Press Release: IVISYS erhåller officiellt USA-patent för exceptionellt snabb processering inom ”object recognition and tracking”

Pressmeddelande IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 2015-04-28 IVISYS kan härmed meddela att det amerikanska patentverket utfärdat ett officiellt godkännande avseende bolagets patent ”Method and device for parallel processing of images”. Patentet (patentnummer 9.020.297) beskriver en innovativ och snabb bildbearbetningsprocess med fokus på igenkänning och positionering av objekt, vilket kan användas inom all bildbehandling och även […]

READ MORE

11


Dec

IVISYS secures US patent for novel image processing algorithm

IVISYS has just successfully secured a US patent for the company’s novel imaging processing algorithm. The continued protection of the company’s IP is a part of executing a long-term strategy, focused on gradual global growth. IVISYS has just secured a US patent for the company’s novel imaging processing algorithm. The algorithm is at the very […]

READ MORE