Category Archives: Investor Relations

13


Oct

IVISYS AB publishes memorandum

Press release IVISYS AB 556998-4981 13 October 2017 IVISYS AB (‘IVISYS’) has published a memorandum regarding the rights issue that was decided on by the Board of Directors on October 3, 2017, on the basis of the decision by the Extraordinary General Meeting of October 2, 2017. The memorandum and subscription forms are available on […]

READ MORE

13


Oct

SE press release: IVISYS AB offentliggör memorandum

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-10-13 IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör memorandum med anledning av den företrädesemission som beslutades av styrelsen 3 oktober 2017 med stöd av emissionsbemyndigandet från den extra bolagsstämman den 2 oktober 2017.  Memorandum och anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.ivisys.com och på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se. Teckning av aktier för de som inte […]

READ MORE

04


Oct

IVISYS AB wins the ‘Entrepreneurial Company of the Year Award’ awarded by Frost & Sullivan, a leading global market intelligence provider

Press release IVISYS AB 556998-4981 4 October 2017 Today, the market intelligence provider Frost & Sullivan announced that IVISYS AB (‘IVISYS’) has won Frost & Sullivan’s 2017 ‘Entrepreneurial Company of the Year Award’ in the European market, for IVISYS’ machine vision inspection platform. Based on a comparative industry research report, IVISYS has won the Frost […]

READ MORE

04


Oct

SE press release: IVISYS AB vinnar 2017 “Entrepreneurial Company of the Year Award” som utdelas av Frost & Sullivan, en ledande global aktör inom marknadsanalys

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-10-04 Idag meddelade det mycket erkända marknadsanalysföretaget Frost & Sullivan att IVISYS AB (“IVISYS”) har vunnit Frost & Sullivans 2017 “Entrepreneurial Company of the Year Award” på den europeiska marknaden för sin innovativa ”Machine Vision” platform. Baserat på en jämförande branschforskningsrapport har Frost & Sullivan beslutat att IVISYS ska vinna deras […]

READ MORE

03


Oct

IVISYS AB announces new share issue

Press release IVISYS AB 556998-4981 October 3, 2017 The Board of IVISYS AB (‘IVISYS’) has decided to carry out a new share issue with preferential subscription rights for existing shareholders, based on the decision made by the Extraordinary General Meeting of Shareholders, on 2 October 2017. At full subscription, the new share issue will provide […]

READ MORE

03


Oct

SE press release: IVISYS AB genomför nyemission

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-10-03 Styrelsen i IVISYS AB (”IVISYS”) har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 2 oktober 2017 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 9,86 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. IVISYS har fått ett genombrott på marknaden med ett flertal order […]

READ MORE

02


Oct

SE press release: Kommuniké från extra bolagsstämma i IVISYS AB (publ)

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-10-02 Idag, den 2 oktober 2017, hölls extra bolagsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet. Bemyndigande om nyemission av upp till 3 500 000 aktier och/eller teckningsoptioner Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid […]

READ MORE

29


Sep

IVISYS AB appoints new Chief Operations Officer

Press release IVISYS AB 556998-4981 29 September 2017 Today, IVISYS AB (‘IVISYS’) is announcing that the company has promoted regional sales manager David Joelsen to the role of the company’s Chief Operations Officer. David has been with IVISYS since the beginning of 2015, has prior management experience and has been responsible for selling IVISYS solutions; […]

READ MORE

29


Sep

SE press release: IVISYS AB utser ny Chief Operations Officer

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-09-29 Idag meddelar IVISYS AB (“IVISYS”) att företaget har befordrat den regionala försäljningschefen David Joelsen till bolagets Chief Operations Officer. David har varit med IVISYS sedan början av 2015, har tidigare erfarenhet av ledning och har ansvarat för att sälja IVISYS-lösningar; en kombination som gör honom till en ideal match med […]

READ MORE

14


Sep

IVISYS AB: Rättelse av felskrivning i pressmeddelande om kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-09-14 Till följd av en felskrivning angavs i pressmeddelandet avseende kallelse till extra bolagsstämma, som offentliggjordes den 14 september 2017, att styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden inom en period på 2 år från stämman. Rätt er att styrelsen föreslår att den extra […]

READ MORE