21


Oct

New investor presentation recording from ‘Store Aktiedagen’
Press release IVISYS AB 556998-4981 21 October 2017 IVISYS AB (‘IVISYS’) participated in the Swedish Shareholders Association’s event ‘Stora Aktiedagen’ on October 17. A recording of the investor presentation is now available on IVISY...
READ MORE

21


Oct

SE press release: Ny inspelning med investerarpresentation från ’Stora Aktiedagen’
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 21 Oktober 2017 IVISYS AB (‘IVISYS’) deltog i Aktiespararnas evenemang ”Stora Aktiedagen” den 17 oktober 2017. Inspelningen från investerarpresentationen finns nu tillgänglig på IVISYS webbsida f...
READ MORE

13


Oct

IVISYS AB publishes memorandum
Press release IVISYS AB 556998-4981 13 October 2017 IVISYS AB (‘IVISYS’) has published a memorandum regarding the rights issue that was decided on by the Board of Directors on October 3, 2017, on the basis of the decision by the Extraordina...
READ MORE

13


Oct

SE press release: IVISYS AB offentliggör memorandum
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-10-13 IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör memorandum med anledning av den företrädesemission som beslutades av styrelsen 3 oktober 2017 med stöd av emissionsbemyndigandet från den extra bolagsst...
READ MORE

12


Oct

Media mentionings of Frost & Sullivan Award
Media mentionings of IVISYS winning the '2017 Entrepreneurial Company of the Year' award by the market intelligence company Frost & Sullivan. Mottog award som årets entreprenör Plastforum SE (Swedish) Hæder til Ivisys Jern & Maskinin...
READ MORE

04


Oct

IVISYS AB wins the ‘Entrepreneurial Company of the Year Award’ awarded by Frost & Sullivan, a leading global market intelligence provider
Press release IVISYS AB 556998-4981 4 October 2017 Today, the market intelligence provider Frost & Sullivan announced that IVISYS AB (‘IVISYS’) has won Frost & Sullivan’s 2017 ‘Entrepreneurial Company of the Year Award’ in the...
READ MORE

04


Oct

SE press release: IVISYS AB vinnar 2017 “Entrepreneurial Company of the Year Award” som utdelas av Frost & Sullivan, en ledande global aktör inom marknadsanalys
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-10-04 Idag meddelade det mycket erkända marknadsanalysföretaget Frost & Sullivan att IVISYS AB ("IVISYS") har vunnit Frost & Sullivans 2017 "Entrepreneurial Company of the Year Award" på den...
READ MORE

03


Oct

IVISYS AB announces new share issue
Press release IVISYS AB 556998-4981 October 3, 2017 The Board of IVISYS AB (‘IVISYS’) has decided to carry out a new share issue with preferential subscription rights for existing shareholders, based on the decision made by the Extraordinar...
READ MORE

03


Oct

SE press release: IVISYS AB genomför nyemission
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-10-03 Styrelsen i IVISYS AB (”IVISYS") har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 2 oktober 2017 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieäga...
READ MORE

02


Oct

SE press release: Kommuniké från extra bolagsstämma i IVISYS AB (publ)
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-10-02 Idag, den 2 oktober 2017, hölls extra bolagsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet. Bemyndigan...
READ MORE