16


Jun

SE press release: Välkommen att teckna aktier baserat på teckningsoptioner i serien TO 2
IVISYS AB 556998-4981 2017-06-16 Nyttjandeperioden av teckningsoptionen av serien “Ivisys TO 2” närmar sig sitt slut. För investerare som varken har valt att sälja eller nyttja teckningsoptionerna så kommer värdet på dessa att utgå ef...
READ MORE

30


May

SE press release: IVISYS informerar: Priset för de nya aktier blir 4,67 SEK/st.
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-05-30 Med anledning av osäkerhet bland investerare vill IVISYS härmed förtydliga reglerna vid fastställande av pris för IVISYS teckningsoptioner av serie TO 2. Priset för de nya aktierna, som tec...
READ MORE

29


May

Report on the results of IVISYS AB’s Annual General Meeting
Press release IVISYS AB 556998-4981 29 May 2017 Today, the 29th of May, 2017, IVISYS AB’s (‘IVISYS’) Annual General Meeting was convened. Below is a summary of the results. All resolutions were passed with the required majority. Allocati...
READ MORE

29


May

SE press release: Kommuniké från årsstämma i IVISYS AB (publ)
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-05-29 Idag, den 29 maj 2017, hölls årsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Dispositi...
READ MORE

15


May

IVISYS AB publishes interim report for the period of January to March 2017
Press release IVISYS AB 556998-4981 15 May 2017 IVISYS AB (‘IVISYS’) has today published the interim report for the period January to March 2017. Below is a summary of the report. First quarter (1 January 2017 to 31 March 2017) – Re...
READ MORE

15


May

SE press release: IVISYS AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till mars 2017
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-05-15 IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör idag delårsrapport för perioden från januari till mars 2017. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03...
READ MORE

27


Apr

IVISYS AB receives labelling project order from Danish packaging manufacturer
Press release IVISYS AB 556998-4981 27 April 2017 IVISYS AB (‘IVISYS’) has received an order for an inspection system from a company which produces and sells food packaging. The system will verify correct labelling of a series of the compan...
READ MORE

27


Apr

SE press release: IVISYS AB får märkningsprojektorder från Dansk paketeringstillverkare
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-04-27 IVISYS AB ("IVISYS) har fått en order på ett inspektionssystem från ett företag som tillverkar och säljer matförpackningar. Systemet kommer att verifiera korrekt märkning i flertalet av f...
READ MORE

27


Apr

Kallelse till årsstämma i IVISYS AB (publ)
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-04-27 Aktieägarna i IVISYS AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 maj 2017 kl. 11:00-12:00 i Restaurang Alnarp, Sundsvägen 9 i Alnarp. Inregistrering inleds kl. 10:30. Deltagande...
READ MORE

28


Feb

IVISYS AB receives order for automated fur classification
Press release IVISYS AB 556998-4981 28 February 2017 IVISYS AB (‘IVISYS’) has received an order for an automated solution for classification of furs from Kopenhagen Fur, a major fur auction house. The system will be used for classification ...
READ MORE