14


Sep

IVISYS AB: Rättelse av felskrivning i pressmeddelande om kallelse till extra bolagsstämma
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-09-14 Till följd av en felskrivning angavs i pressmeddelandet avseende kallelse till extra bolagsstämma, som offentliggjordes den 14 september 2017, att styrelsen föreslår att den extra bolagsstäm...
READ MORE

14


Sep

SE press release: Kallelse till extra bolagsstämma i IVISYS AB (publ.)
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-09-14 Aktieägarna i IVISYS AB, org.nr 556998-4981 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 2 oktober 2017 kl. 10:00 i Restaurang Alnarp, Sundsvägen 9 i Alnarp, Sverige. Reg...
READ MORE

28


Aug

IVISYS publishes half year report for the period January to June 2017
Press release IVISYS AB 556998-4981 28 August 2017 IVISYS AB (‘IVISYS’) has today published the interim report for the period January to June 2017. Below is a summary of the report. First half year (1 January 2017 to 30 June 2017) – Rev...
READ MORE

28


Aug

SE press release: IVISYS AB offentliggör halvårsrapport för perioden januari till juni 2017
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-08-28 IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör idag halvårsrapport för perioden från januari – juni 2017. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Sammanfattning av halvårsrapport Först...
READ MORE

07


Aug

IVISYS AB receives order from Atlas Copco in Belgium
Press release IVISYS AB 556998-4981 7 August 2017 IVISYS AB has received an order from Atlas Copco in Belgium. The order follows as a result of a successful feasibility study conducted earlier this year. Based on the study, Atlas Copco has deci...
READ MORE

07


Aug

SE press release: IVISYS AB mottager order från Atlas Copco i Belgien
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 7 Augusti 2017 IVISYS AB har fått en order på IVISYS Pro Installation från Atlas Copco i Belgien. Ordern är ett resultat av den vällyckade förstudieordern som mottogs tidigare på året. Atlas Copco har...
READ MORE

05


Jul

First analysis of IVISYS AB recommends ‘moderate buy’
Press release IVISYS AB 556998-4981 5 July 2017 The Danish equity research company Aktieinfo ApS has released their first analysis of IVISYS AB (‘IVISYS’). Based on a five-page report, Aktieinfo rates IVISYS AB with a ‘moderate buy’ rec...
READ MORE

05


Jul

SE press release: Första analys av IVISYS AB med rekommendationen “börja begränsat köp”
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 5 juli 2017 Det danska analysföretaget Aktieinfo ApS har släppt sin första analys av IVISYS AB (”IVISYS”). Baserat på en femsidig rapport ger Aktieinfo IVISYS AB en "börja begränsat köp"-rekommen...
READ MORE

30


Jun

IVISYS AB receives order from Luk Scheaffler in Germany
Press release IVISYS AB 556998-4981 30 June 2017 IVISYS AB (‘IVISYS’) has received an order from LuK Schaeffler in Germany, one of the finest global automotive suppliers headquartered in Germany. With more than 86.000 employees worldwide Sc...
READ MORE

30


Jun

SE press release: IVISYS AB mottager order från Luk Scheaffler i Tyskland
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 30 Juni 2017 IVISYS AB ("IVISYS") har mottagit en order från LuK Schaeffler i Tyskland, en av de finaste globala billeverantörerna med huvudkontor i Tyskland. Med över 86,000 anställda över hela värld...
READ MORE