Ograniczanie kosztów

Za pomocą systemu wizyjnego IVISYS Pro można osiągnąć znaczącą i trwałą redukcję kosztów w każdej linii produkcyjnej. Dzięki integracji naszych rozwiązań z istniejącym procesem wytwórczym producenci będą mogli wykorzystać co najmniej trzy różne możliwości obniżenia wydatków: redukcja kosztów zatrudnienia, uniknięcie kosztów procedur serwisowych, a także ograniczenie strat wynikających z utraty wartości firmy.

Redukcja kosztów zatrudnienia

Przede wszystkim dzięki zastosowaniu rozwiązania IVISYS Pro do minimum zredukowana zostaje konieczność ręcznej obsługi oraz kontroli jakości. Jeśli na przykład producent zintegruje stację IVISYS Pro z istniejącą już linią produkcyjną, to system ten jest w stanie analizować jednocześnie ponad 30 produktów.

W takim przypadku pojedyncza stacja kontroli jakości IVISYS Pro jest w stanie zastąpić pięciu pracowników działu kontroli. Streszczając całość zagadnienia można orzec, że urządzenia z rodziny IVISYS Pro są doskonałą opcją dla wszystkich producentów, którzy rozważają obniżenie na stałe ogólnych kosztów produkcji.

Unikanie kosztów związanych z usuwaniem usterek

Jeśli producent nie dostarczy partii w pełni sprawnych produktów, wielu klientów zażąda podjęcia procedur naprawczych.

Z uwagi na to, że rozwiązania IVISYS Pro mają na celu pomóc producentom w dostarczaniu partii produktów wolnych od wad, wprowadzenie na rynek systemów z tej rodziny stanowi ważny krok w stronę  wyeliminowania niepożądanych kosztów związanych z obsługą roszczeń dotyczących wadliwych produktów.

Brak utraty reputacji firmy

Oprócz zredukowania kosztów związanych z procedurami roszczeniowymi związanych z wadliwymi produktami, wdrożenie systemu IVISYS Pro pozwoli producentom zminimalizować również  koszty w trzeci ze sposobów: możliwość dostarczenia produktów całkowicie pozbawionych wad pozwoli producentowi uniknąć ryzyka utraty reputacji.

Obejrzyj materiał wideo z prezentacją

Obejrzyj poniższy materiał wideo prezentujący przykładowe zastosowanie systemu IVISYS Pro.