W pełni zautomatyzowany system kontroli jakości

Systemy wizyjne z rodziny IVISYS Pro oferują producentom skuteczne rozwiązanie w pełni zautomatyzowanej kontroli jakości

Wielu producentów do tej pory nie korzysta ze zautomatyzowanych systemów kontroli jakości. Z historycznego punktu widzenia wiąże się to ze znaczną przewagą ludzkiego oka nad systemami wizyjnymi pod kątem możliwości  oceny wizualnej występowania lub braku wady na badanym produkcie.

Opiera się na ręcznej kontroli jakości prowadzi do błędów

Niestety opieranie się jedynie na ręcznej kontroli jakości prowadzi do występowania błędów. Kontrola prowadzona ręcznie jest zazwyczaj monotonnym zajęciem prowadzonym dodatkowo pod presją czasu, co prowadzi do występowania różnego rodzaju błędów ludzkich spowodowanych dekoncentracją oraz  zmęczeniem.

Korzyści wynikające z wykorzystania zautomatyzowanych systemów kontroli z rodziny IVISYS Pro

Dzięki zastosowaniu urządzeń IVISYS Pro do celów automatycznej kontroli jakości producenci mogą uzyskać szereg korzyści:

Po pierwsze użycie systemów z rodziny IVISYS Pro pozwoli wykluczyć występowanie wszelkich problemów związanych z błędami czysto ludzkiej natury. Nasze systemy pozwalają na analizowanie produktów o nawet najbardziej skomplikowanych kształtach i z równą skutecznością koncentrują się na każdym kolejnym obiekcie.

Po drugie, ogólna wydajność procesu produkcyjnego wzrasta dzięki temu, że urządzenia IVISYS Pro przeprowadzają kilka analiz jednocześnie cechując się przy tym wysoką szybkością pracy wielokrotnie przekraczającą możliwości nawet najbardziej zaawansowanego personelu odpowiedzialnego za kontrolę jakości.

Po trzecie zautomatyzowana kontrola jakości przeprowadzana przy użyciu urządzeń z rodziny IVISYS Pro  pozwala uniknąć wszystkich błędów ludzkich związanych z nieprawidłowym uznaniem danego produktu za wadliwy, dzięki możliwości zdefiniowania zakresu dopuszczalnych odchyleń od normy.

Obejrzyj materiał wideo z prezentacją

Obejrzyj poniższy materiał wideo prezentujący przykładowe zastosowanie systemu IVISYS Pro.