Informacje dla inwestorów

Witamy w dziale Relacji z inwestorami firmy IVISYS AB. Na stronach tego działu znajdziesz wszystkie niezbędne informacje interesujące z punktu widzenia inwestorów, jak raporty finansowe firmy IVISYS AB, kalendarze finansowe oraz inne dane przydatne inwestorom.

Informacje ogólne

Firma IVISYS AB na bieżąco udostępnia instytucjom finansowym, inwestorom oraz akcjonariuszom dokładne i wyczerpujące informacje stanowiące podstawę do zgodnego z przepisami opodatkowania spółki.

Kanały informacyjne

Firma IVISYS AB publikuje wszelkie informacje, które mogłyby wywrzeć wpływ na cenę akcji. Doniesienia dotyczące raportów rocznych, okresowych oraz materiały prasowe dostępne są dla szerokiego grona odbiorców za pośrednictwem kanałów informacyjnych oraz tutaj, w serwisie internetowym firmy IVISYS.

First North

Firma notowana jest na NASDAQ First North. First North jest rynkiem alternatywnym zarządzanym przez giełdy wchodzące w skład NASDAQ, nie ma on tego samego statusu prawnego, co rynek podstawowy. Firmy na tym rynku objęte są przepisami First North, a nie regulacjami obowiązującymi w przypadku notowań na tradycyjnej giełdzie. Inwestowanie w firmę notowaną na First North jest obarczone wyższym stopniem ryzyka, niż w przypadku przedsiębiorstwa na rynku podstawowym.

Wszystkie firmy, których akcje dostępne są na giełdzie First North dysponują certyfikowanym doradcą (Certified Adviser), który kontroluje przestrzeganie przez dany podmiot regulacji rynku First North w zakresie publikowania informacji na potrzeby samego rynku oraz inwestorów. Doradca ten weryfikuje firmy, których akcje są dopuszczone do obrotu na First North.

Sztokholmska Giełda Papierów Wartościowych zatwierdza taki wniosek o dopuszczenie akcji do obrotu.

Certyfikowany doradca (Certified Advisor)

Rolę Certyfikowanego Doradcy firmy IVISYS pełni Sedermera Fondkommission.

Sedermera Fondkommission
Adres: Importgatan 4, 262 73 Ängelholm
Telefon: +46 (0) 431-47 17 00
e-mail: ca@sedermera.se
Faks: +46 (0) 431-47 17 21