Polityka prywatności

Jako firma IVISYS szanujemy prywatność naszych klientów oraz akcjonariuszy. Niniejsza Polityka Prywatności określa konkretny zakres gromadzonych przez serwis internetowy IVISYS oraz  powiązane z nim serwisy społecznościowe informacji oraz sposób ich wykorzystywania.

Zapewnienie prywatności informacji będących w naszym posiadaniu ma dla nas szczególne znaczenie, z uwagi na pomoc w budowaniu zaufania, wartości firmy i silniejszych więzi z Wami, czyli naszymi klientami. Jeśli w jakimkolwiek momencie nasuną Ci się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy bez wahania kontaktować się z nami pod adresem info@ivisys.com.

Gromadzenie oraz wykorzystywanie informacji

IVISYS gromadzi informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji użytkowników (“dane osobowe”) w określonych okolicznościach, na przykład podczas wnioskowania o korzystanie z naszych usług. Rodzaje gromadzonych danych osobowych mogą obejmować imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje identyfikacyjne, nazwę firmy, tytuł, informacje przesłane za pośrednictwem formularzy, dane dotyczące szczegółów płatności oraz zapytań/skarg. Gromadzimy również dane osobiste podczas procesu komunikacji oraz realizowania transakcji z nami, które zostały nam przekazane podczas rozmowy telefonicznej, za pośrednictwem e-mail lub przez Internet z różnych powodów, w tym związanych z bezpieczeństwem, rozwiązywaniem sporów, działalnością marketingową oraz szkoleniami. Gromadzimy dane osobowe uzyskane bezpośrednio od Ciebie, jak i od osób trzecich, w tym ogólnodostępnych źródeł publicznych, firm powiązanych z nami, dostawców usług informacyjnych, a także stron trzecich, z którymi wymieniamy informacje w sposób opisany w niniejszym dokumencie.

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane w celu zapewnienia Ci możliwości korzystania z naszych produktów i usług, poprawy ich jakości i personalizacji, utrzymania i aktualizowania przechowywanych przez nas danych, zarządzania naszymi relacjami z Tobą oraz udzielania odpowiedzi na Twoje pytania i wątpliwości. Możemy również zbierać, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe w przypadku podejrzenia oszustwa lub działalności uznawanej za niezgodną z prawem.

Jeśli jesteś naszym klientem, Twoje dane osobowe są wykorzystywane do umożliwienia Ci uzyskania  indywidualnego dostępu do naszych produktów oraz kontaktowania się z Tobą w trakcie korzystania z nich. Dane natury finansowej gromadzone przez nas wykorzystywane są do weryfikowania, identyfikowania oraz rozliczeń z użytkownikiem lub firmą z tytułu korzystania z naszych produktów i usług w zależności od potrzeb. Dane demograficzne i profilowe zebrane przez IVISYS mogą być wykorzystywane w celu dostosowania zawartości niniejszego serwisu internetowego lub wszelkiej niezbędnej komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail, a także celem wyświetlania odpowiednich dla Ciebie  informacji na naszej platformie mediów społecznościowych oraz internetowej.

Twój adres e-mail jest używany jedynie do przekazywania Ci informacji, które firma IVISYS może uznać za interesujące z Twojego punktu widzenia. IVISYS nie będzie sprzedawać, wynajmować lub udostępniać danych kontaktowych naszych klientów (w tym danych osobowych klientów) jakiejkolwiek firmie zewnętrznej, która nie jest związana ze świadczeniem usług przez IVISYS.

Wszystkie wiadomości, które otrzymasz z listy e-mailowej IVISYS będą zawierały opcję pozwalającą na zrezygnowanie z dalszej subskrypcji. Żądania wypisania z listy zostaną zrealizowane w ciągu kilku minut,  użytkownicy, którzy takie żądanie wysłali nie będą od tej pory otrzymywać kolejnych wiadomości od firmy IVISYS.

Niektóre z opisanych powyżej czynności mogą nie być możliwe bez dysponowania danymi osobowymi. Dla przykładu możemy nie być w stanie skomunikować się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Ujawnianie informacji

Możemy wymieniać zgromadzone dane osobowe z powiązanymi z nami jednostkami korporacyjnymi, Twoimi reprezentantami oraz dostawcami naszych usług, którzy mogą udzielać nam wsparcia w dziedzinach takich, jak archiwizacja, audyt, rachunkowość, kontakt z klientem, doradztwo prawne lub biznesowe, bankowość, płatności, dostawy, przetwarzanie i analiza danych, pośrednictwo, badania,  usługi internetowe lub technologiczne. Strony trzecie, którym możemy ujawniać dane osobowe mogą być zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

Lista abonentów, obsługa klienta oraz ciasteczka (cookies)

Newsletter

Jeśli użytkownik zechce zapisać się do naszego newslettera, będziemy prosili o podanie informacji kontaktowych takich, jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Szanując prawo użytkowników do zachowania prywatności zapewniamy prosty sposób zrezygnowania z otrzymywania wiadomości z newslettera za pośrednictwem funkcji wypisania się dostępnej w dolnej części każdej wiadomości e-mail.

Obsługa klienta

Na bieżąco komunikujemy się z użytkownikami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zapewnienia wymaganych usług, a także w związku z kwestiami dotyczącymi funkcjonowania ich konta.

Informacje na temat korzystania z serwisu internetowego – ciasteczka (cookies)

Ciasteczka (cookies) to niewielkie pliki zawierające informacje zamieszczane na dysku twardym komputera użytkownika przez serwisy internetowe niezbędne do rejestrowania niektórych poczynań użytkownika. Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana pod kątem akceptowania plików cookie. Serwis internetowy firmy IVISYS wykorzystuje ciasteczka w celu zapewnienia maksymalnego komfortu korzystania z naszych stron internetowych oraz usług. Pliki cookies są przydatne do oszacowania liczby osób odwiedzających nasz serwis internetowy, a także do określenia ogólnych schematów odwiedzin.

Jeśli nie chcesz korzystać z plików cookie, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała ona wszystkie pliki cookie.

W niektórych przypadkach z plików cookie mogą korzystać osoby trzecie oraz inne usługi, takie jak beacony WWW i funkcje JavaScript używane przez nasz serwis internetowy w związku z funkcjonalnością taką, jak dane analityczne witryny oraz ankiety. Dzięki temu mogą gromadzić informacje na temat korzystania z naszego serwisu internetowego (łącznie z adresem IP Twojego komputera), które mogą być przechowywane na terenie Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.

Zastosowanie tych technologii pozwala im na dostarczanie użytkownikom treści spersonalizowanych pod kątem ich preferencji zarówno w naszym serwisie internetowym, jak również w innych witrynach, a także świadczyć inne usługi związane z ruchem na stronach internetowych i ogólnym korzystaniem z Internetu. Wspomniane strony trzecie mogą również przesyłać gromadzone przez siebie informacje do jeszcze innych miejsc na podstawie na przykład wymogów określonych przepisami prawa lub celem  przetwarzania danych w ich imieniu. Usługi, z jakich możemy od czasu do czasu korzystać, to Google Analytics, Campaign Monitor, Hubspot, Twitter oraz Facebook. Szersze informacje na temat tych usług możesz znaleźć w polityce prywatności wymienionych usług, wliczając w to możliwość rezygnacji z określonej funkcjonalności.

Nasz serwis internetowy może zawierać odnośniki do witryn zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub politykę prywatności tych witryn.

Rekrutacja

W przypadku ubiegania się o posadę w naszej firmie możemy gromadzić informacje na temat doświadczenia, kwalifikacji, umiejętności, charakteru i stopnia prawdziwości podawanych danych (w tym tożsamości, kwalifikacji zawodowych, referencji, zdolności przywódczych, przydatności do pracy na określonym stanowisku, czy też niekaralności). Zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy Twoje dane osobowe w celu oceny Twojej kandydatury, przeprowadzenia weryfikacji podanych przez Ciebie danych oraz skontaktowania się z Tobą w razie dostępności innych stanowisk. Możemy wymieniać dane osobowe ze stronami zajmującymi się weryfikacją danych, rekrutacją, instytucjami naukowymi,  stowarzyszeniami zawodowymi i branżowymi, organami ścigania, sędziami i poprzednimi Twoimi pracodawcami. Bez Twoich danych osobowych nie będziemy w stanie przeprowadzić oceny Twojej kandydatury, a tym samym rozważać zatrudnienia Ciebie w naszej firmie.

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulegać okresowym zmianom. Nie będziemy o nich informować w tym miejscu, należy więc okresowo sprawdzać jej aktualną wersję.

Kontakt z IVISYS w sprawach dotyczących polityki prywatności

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszej polityki prywatności, informacji o Tobie zgromadzonych przez nas online, praktyk wykorzystywanych przez niniejszy serwis internetowy lub też chciałbyś uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub skorygować te informacje o sobie, w posiadaniu których jesteśmy, prosimy o kontakt z nami:

Adres pocztowy:
IVISYS
Gungevej 2
2650 Hvidovre
Dania

Telefon: +45 31 50 03 44

E-mail: info@ivisys.com

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii prywatności. W momencie wyrażenia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kwestii ingerowania przez nas w Twoją prywatność, natychmiast poinformujemy Cię na temat tego, kto zajmie się Twoim przypadkiem i kiedy możesz spodziewać się konkretnej odpowiedzi.