IVISYS Robo Inspect

IVISYS Robo Inspect to wielofunkcyjny bin-picker (urządzenie do wyciągania i transportu elementów) zintegrowany ze stacją kontroli jakości. Urządzenie składa się z funkcjonalnej i wysoce programowalnej jednostki wykonującej zadania typu bin-picking i systemu monitoringu odpowiedzialnego za skanowanie obszarowe i kontrolę pracy.

Stacja IVISYS Robo Inspect wykorzystywana jest do automatycznego pobierania elementów bezpośrednio z palet i przenoszenia ich na taśmy, prasy, stanowiska spawalnicze lub obróbki CNC. W trakcie działania, stacja wykonuje jednocześnie zautomatyzowaną kontrolę jakości przenoszonych obiektów. Stacja wyposażona jest w jeden lub więcej modułów inspekcji IVISYS Pro, których zadaniem jest weryfikacja jakości, wykrywanie wad i/lub wykonywanie pomiarów elementów. Jednostka wykonująca zadania typu bin-picking dostarczana jest przez firmę Scape Technologies.

Normalizacja zadań bin-picking

IVISYS Robo Inspect jest w pełni znormalizowanym systemem do wykonywania zadań typu bin-picking. Urządzenie oferuje wiele wariantów rozpoznawania obiektów i opcji dostosowywania chwytu. Po ukończeniu montażu, stacja umożliwia w pełni zautomatyzowaną obsługę dowolnych elementów. Zgodnie z danymi otrzymanymi z modułu inspekcji, stacja IVISYS Robo Inspect przenosi odpowiadające wymaganiom obiekty do określonego miejsca (taśma, kosz lub skrzynia). Obiekty niespełniające wymagań przenoszone są do odrębnego pojemnika lub skrzyni.

Pełna inspekcja powierzchni górnych i dolnych

Stacja kontroli jakości wyposażona jest w zamontowaną na szczycie wysokiej rozdzielczości kamerę służącą do weryfikacji obiektów o ciężarze do 700 gramów. Zadania wykrywania wad, weryfikacji i pomiaru są wykonywane w sposób niezawodny niezależnie od położenia i orientacji obiektu. W przypadku gdy wymagana jest kontrola zarówno dolnej, jak i górnej powierzchni, ramię przenośnika zdolne jest do obrócenia obiektu o 180o w celu wykonania pełnej kontroli.

 Dane techniczne urządzenia

Flaw detection including pores, holes, bulbs, bulges and scratches with exact size determination (read more).


Parametr Opis    Uwagi
Nazwa produktu Robo Inspect Moduł typu bin-picker zintegrowany ze stacją kontroli jakości.
Wykrywanie wad (opcjonalnie) IVISYS Pro F Wykrywanie wad z uwzględniem porów, otworów, nierówności, zniekształceń i zarysowań w połączeniu z precyzyjnym określaniem wymiarów (dowiedz się więcej).
Weryfikacja (opcjonalnie) IVISYS Pro V Moduł weryfikacji umożliwiający wykrycie występowania lub braku dodatkowych elementów obiektów. Umożliwia również kontrolę położenia i orienacji przedmiotów (dowiedz się więcej).
Pomiary (opcjonalnie) IVISYS Pro M Moduł do wykonywania pomiarów. Umożliwia precyzjny pomiar obszaru i obwodu elementów geometrycznych, a także pomiar odległości krawędzi i geometrii (dowiedz się więcej).
Maksymalna szybkość kontroli 2 obiekty na minutę. Komora robota może wykonać inspekcję do dwóch przedmiotów w ciągu minuty.  Moduł kontroli jakości umożliwia pracę w znacznie większym tempie (do 30 obiektów na sekundę).
Maksymalna waga obiektu 700 g. Stacja obsługi dowolne obiekty o masie nieprzekraczającej 700 g.
Maksymalny rozmiar obiektu Nie dotyczy. Zależnie od całkowitych wymiarów i masy obiektu. W celu uzyskania dalszych informacji, proszę skontaktować się z działem sprzedaży.
Ilość kamer 1 Jedna kamera kontrolna zamontowana na szczycie stacji.
Możliwości chwytu 3D Multi Grip Wiele dostępnych chwytaków – możliwość wyboru między chwytakami dwu- lub trzyszczękowymi, ssawnymi, lub magnetycznymi.  Urządzenie umożliwia podnoszenie obiektów we wszystkich losowych kierunkach 3D.
Zakres przegubów
360° +/- 360°
Zasięg 850 mm 850 mm/33,5 cali

 

 

IVISYS Robo Inspect to wielofunkcyjny bin-picker (urządzenie do wyciągania i transportu elementów) zintegrowany ze stacją kontroli jakości. Urządzenie składa się z funkcjonalnej i wysoce programowalnej jednostki wykonującej zadania typu bin-picking i systemu monitoringu odpowiedzialnego za skanowanie obszarowe i kontrolę pracy.