Pallet Inspector – Pallet Sorting Machine: It’s Working & Benefits

Each industry handles different types of materials, for this reason, they all somewhere need different specifications of Pallet Sorting Machines that help their handling and distribution in all sectors. Gone are the days, when manual checking and sorting of pallets from a stack of pallets were used to be done by people. It is without a doubt […]

Things You Need to Know About Automatic Quality Control Inspection

Products manufactured in the factory are subjected to various quality inspection checks at different stages of the production process. This practice is carried out to ensure every finished product meets the company’s quality standards. It’s no surprise, more and more producers are incorporating an automated Quality Control Inspection system to detect issues at an early stage and […]

Automated Quality Control

Automated Quality Control Vs Manual Inspection: How to Choose?

Gone are the days where people used to rely on manual inspection. And why won’t be? It is an automated Quality Control Inspection, which helps us compete and grow our business by reducing manual inspection costs and by improving quality. However, it will be wrong to say that manual inspection is entirely wrong. Some situations […]

3 Appealing Reasons to Integrate Automated Quality Control System - IVISYS

3 Appealing Reasons to Integrate Automated Quality Control System

In your manufacturing unit, who is responsible for Quality Control Inspection? If it’s handled by a technician, we recommend switching to automated quality inspection. In industries, the quality control process ensures that a certain level of quality will be maintained throughout the production; if everything goes automated, producers can improve productivity and ensure business success. […]

IVISYS: Nyemission är nu registrerad

IVISYS AB avslutade tisdag den 10 december 2019 sin företrädesemission som tillförde bolaget 6,1 MSEK efter emissionskostnader.  Emissionerna registrerades av Bolagsverket torsdag den 2 januari 2020. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Nasdaq First […]

Ivisys: Nyemissionen tecknad till 147 procent

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2019-12-19 IVISYS AB avslutade tisdag den 10 december sin företrädesemission. Emissionen om ca: 6,5 MSEK tecknades till ca: 9,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 147 %. IVISYS tillförs därmed 6,1 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,4 MSEK. Emissionen tecknades till 73 procent med stöd av teckningsrätter. – […]

IVISYS: Senaste bolagspresentation i samband med nyemissionen

IVISYS höll en företagspresentation på Stora Aktiedagen i Stockholm. Presentationen syftade till att informera marknaden om IVISYS affärsmodell, värdet, strategin och våra framtidsplaner. Presentationen hölls av IVISYS CFO, Maja Johansson. Under sin presentation gav hon en introduktion till machine vision-system, innan hon fortsatte med de unika möjligheter som IVISYS har. Hon pratade även om våra […]

IVISYS AB blivande VD köpt 20.000 aktier i IVISYS

IVISYS AB (”IVISYS”) meddelar idag att IVISTS blivande VD Stefan Bohman för privat räkning köpt 20.000 aktier i IVISYS. Köpet har gjorts utanför IVISYS pågående företrädesemission. Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2019-12-06 CERTIFIED ADVISER Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB Telefon: +46 11 32 30 732 E-mail: ca@skmg.se FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Jakob Kesje, Styrelseordförande, IVISYS AB Phone: […]

IVISYS AB tillsätter ny VD

PressmeddelandeIVISYS AB556998-49812019-11-27 IVISYS AB (”IVISYS”) meddelar idag att IVISYS styrelse har utsett Stefan Bohman till ny VD för IVISYS. Stefan är för närvarande Vice VD på Svenska Skrot och har tidigare varit VD på Global Batterier. Nuvarande VD Mikael Sjöholm kommer att fortsätta inom IVISYS men i rollen som CTO. Bytet kommer att ske under […]

Translate »