COMMUNICATION FROM EXTRA ANNUAL GENERAL MEETING IVISYS AB (publ)

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2019-04-29 The shareholders of IVISYS AB (publ) are hereby invited to the Annual General Meeting on Monday, May 27, 2019 at. 13: 00-14: 00 at Restaurant Långa Bryggan, Föreningen Bjerreds Saltsjöbad in Bjärred. Registration starts at 12:45. In order to participate in the Annual General Meeting, shareholders must be registered in […]

Delårsreport

IVISYS AB OFFENTLIGGÖR DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2019

IVISYS AB OFFENTLIGGÖR DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2019 IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed delårsrapport för det första kvartalet 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil. Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2019-05-13 Första kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31) Rörelsens intäkter uppgick till 938 (1 941) […]

Kallelse till årsstämma i IVISYS AB (publ)

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2019-04-29 Aktieägarna i IVISYS AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 maj 2019 kl. 13:00-14:00 på Restaurant Långa Bryggan, Föreningen Bjerreds Saltsjöbad i Bjärred. Inregistrering inleds kl. 12:45. Deltagande För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag […]

IVISYS genomför en riktad nyemission och välkomnar Athanase Industrial Partner som delägare.

Press Release IVISYS AB 556998-4981 26 februari 2019   IVISYS AB (“IVISYS”, ”Bolaget”) har genomfört en riktad emission om 1 883 450 aktier och tillförs härigenom cirka 6,6 MSEK. Tecknare i nyemissionen är Athanase Industrial Partner (”Athanase”). Därutöver tar Athanase över det existerande lånet på 4,5 MSEK, och tidpunkten för möjlig konvertering flyttasfram till 29 […]

IVISYS is making a private placement and welcoming Athanase Industrial Partner as a major shareholder.

Press Release IVISYS AB 556998-4981 27February 2019   IVISYS AB (“IVISYS”, “The Company”) has carried out a directed issue of 1,883,450 shares and has therebyreceived new funding worth approximately 6.6 MSEK. The new shareholder is Athanase Industrial Partner (“Athanase”). In addition, Athanase takes over the existing loan of 4.5 MSEK. Further the timing of a […]

IVISYS AB offentliggör bokslutskommuniké för perioden januari – december 2018

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2019-02-25 IVISYS AB offentliggör bokslutskommuniké för perioden januari – december 2018 IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2018. Nedan presenteras en sammanfattning av bokslutskommunikén. Bokslutskommunikén finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil. Helår (2018-01-01 – 2018-12-31) – Rörelsens intäkter uppgick till 6 […]

Translate »