Automated Quality Control

Automated Quality Control Vs Manual Inspection: How to Choose?

Gone are the days where people used to rely on manual inspection. And why won’t be? It is an automated Quality Control Inspection, which helps us compete and grow our business by reducing manual inspection costs and by improving quality. However, it will be wrong to say that manual inspection is entirely wrong. Some situations […]

IVISYS: Senaste bolagspresentation i samband med nyemissionen

IVISYS höll en företagspresentation på Stora Aktiedagen i Stockholm. Presentationen syftade till att informera marknaden om IVISYS affärsmodell, värdet, strategin och våra framtidsplaner. Presentationen hölls av IVISYS CFO, Maja Johansson. Under sin presentation gav hon en introduktion till machine vision-system, innan hon fortsatte med de unika möjligheter som IVISYS har. Hon pratade även om våra […]

IVISYS AB blivande VD köpt 20.000 aktier i IVISYS

IVISYS AB (”IVISYS”) meddelar idag att IVISTS blivande VD Stefan Bohman för privat räkning köpt 20.000 aktier i IVISYS. Köpet har gjorts utanför IVISYS pågående företrädesemission. Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2019-12-06 CERTIFIED ADVISER Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB Telefon: +46 11 32 30 732 E-mail: ca@skmg.se FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Jakob Kesje, Styrelseordförande, IVISYS AB Phone: […]

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed delårsrapport för det tredje kvartalet 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil.

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2019-11-07 Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30) Rörelsens intäkter uppgick till 6 521 (5 599) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -9 547 (-5 362) KSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,74 (-0,44) SEK. Soliditeten uppgick till 15,3 (53,5) %. Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30) Rörelsens intäkter uppgick till 3 895 (1 920) KSEK. […]

IVISYS AB (‘IVISYS’) has today published the interim report for the period January to September 2019. Below is a summary of the report.

Press release IVISYS AB 556998-4981 2019-11-07 First nine months (2019-01-01 – 2019-09-30) Revenue for the period was 6 521 (5 599) KSEK. Operating income was -9 547 (-5 362) KSEK. Earnings per share were -0,74 (-0,44) SEK. The equity ratio was 15,3 (53,5) %. Third Quarter (2019-07-01 – 2019-09-30) Revenue for the period was 3 […]

Product Shape Inspector - Quality Shape Inspection - IVISYS

IVISYS AB (’IVISYS’) receives an order for the first Shape Inspector to Gnutti Carlo.

Press ReleaseIVISYS AB556998-498105 November 2019 IVISYS AB (’IVISYS’) has received an order for one Shape Inspector from Gnutti Carlo. The value of the order is approx. 120.000 Euro and will affect the earnings in Q4 of 2019 and Q2 of 2020. CEO MIKAEL SJÖHOLM COMMENTS “Gnutti Carlo is an international supplier to the automotive industry […]

Product Shape Inspector - Quality Shape Inspection - IVISYS

IVISYS AB (‘IVISYS’) får order på den första Shape Inspector till Gnutti Carlo.

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 5 November 2019 IVISYS AB (‘IVISYS’) har erhållit en order på en Shape Inspector från Gnutti Carlo. Värdet på beställningen är ca. 120.000 Euro och kommer att påverka resultatet under fjärde kvartalet 2019 och andra kvartalet 2020. VD MIKAEL SJÖHOLM KOMMENTARER ”Gnutti Carlo är en internationell leverantör inom fordonsindustrin och en […]

IVISYS delivers Logistic Inspector

IVISYS AB announced earlier this week in a Press Release, that a second order from Logevo has been placed. IVISYS was working close with the client, to ensure the system will fulfil their expectations and satisfy their needs. This order gave us the possibility to strengthen our position as one of the leading companies in the field […]

IVISYS receives repeat order from Logevo (part of Inter IKEA group) for a Logistic Inspector.

Press Release IVISYS AB 556998-4981 1 October 2019 IVISYS AB (’IVISYS’) has received the second order from Logevo for a Logistic Inspector. The value of the order is approx. 50.000 Euro and will affect earnings in Q4 of 2019. CEO MIKAEL SJÖHOLM COMMENTS “We are very proud that today we received an additional order for […]

Translate »