SE press release: IVISYS AB mottager förstudieorder från Atlas Copco Belgien

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-01-18 IVISYS AB (“IVISYS”) har mottagit en förstudieorder från Atlas Copco, Belgien. Ordern avser en förstudie gällande identifiering av defekter. IVISYS planerar att genomföra studierna under Q1 2017. Ordervärdet är mindre än 10 000 euro vilket förväntas att erhållas under Q1 2017. Atlas Copco är marknadsledande leverantör av energieffektiva industrikompressorer, gas- […]

Logo of IVISYS

IVISYS AB Appoints Chief Operating Officer

Press release IVISYS AB 556998-4981 11 January 2017 IVISYS AB (“IVISYS”) has appointed Larry Lind to become the company’s COO. As COO at IVISYS, Larry Lind will be responsible for directing day-to-day business and field operations. The new position as COO has been created to strengthen IVISYS’ sales and organizational management. Larry Lind possesses extensive […]

SE press release: IVISYS AB erhåller förstudieorder

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-12-29 IVISYS AB (“IVISYS”) har erhållit en förstudieorder från världens största möbelföretag. Ordern avser två förstudier, en gällande identifiering av defekter i svetsarna på insidan av metallrör, den andra förstudien gäller förmågan att identifiera repor på ytan av möbelinsatser. IVISYS planerar att genomföra studierna under Q1 2017. På grund av den […]

SE press release: IVISYS AB korrigering: IKEA Kina lägger order för två förstudier

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-12-29 IVISYS AB (“IVISYS”) har erhållit en förstudieorder från IKEA Purchasing Service (China) Co. Ltd. Ordern avser två förstudier, en gällande identifiering av defekter i svetsarna på insidan av metallrör, den andra förstudien gäller förmågan att identifiera repor på ytan av möbelinsatser. Därmed gör IVISYS entré i ännu en bransch och får […]

SE press release: Nyemission i IVISYS AB är registrerad

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-12-16 IVISYS AB (“IVISYS”) har slutfört nyemissionen om 6,5 MSEK. Med anledning av att aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTU att upphöra och utfärdade BTU kommer att ersättas med aktier och optioner. Sista dag för handel i BTU är den 30 december 2016. Stoppdag hos Euroclear i BTU […]

SE press release: IVISYS AB beviljas officiellt patent i Kina för metod att hitta ”Nearest Neighbor”

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-11-28 IVISYS AB (“IVISYS”) meddelar att det kinesiska patentverket har utfärdat ett officiellt godkännande av bolagets patent för ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Patentet avser sortering, sökning och matchning av flera dimensionella data, såsom vektorer, för att hitta närmaste granne. Patentet täcker ett unikt och snabbt sätt att söka […]

SE press release: IVISYS AB:s företrädesemission övertecknad

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-11-24 IVISYS AB (”IVISYS”) meddelar idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare har blivit övertecknad.  Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 000 000 aktier och IVISYS tillförs därmed 6,5 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till cirka 14,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 225 %. IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar Intresset för […]

Translate »