IVISYS AB tillsätter ny VD

PressmeddelandeIVISYS AB556998-49812019-11-27 IVISYS AB (”IVISYS”) meddelar idag att IVISYS styrelse har utsett Stefan Bohman till ny VD för IVISYS. Stefan är för närvarande Vice VD på Svenska Skrot och har tidigare varit VD på Global Batterier. Nuvarande VD Mikael Sjöholm kommer att fortsätta inom IVISYS men i rollen som CTO. Bytet kommer att ske under […]

Företrädesemission inleds måndag den 25 november

Måndag den 25 november inleds företrädesemissionen i IVISYS AB. Nyemissionen tillför bolaget 6,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionen är en företrädesemission som vänder sig till befintliga aktieägare i första hand. Genom handel i teckningsrätter kan även andra investerare delta i emissionen. Emissionen är på förhand fullt garanterad av större ägare, bolagets styrelse och […]

IVISYS AB nyemission har säkrat teckning till minimum 100 %

PressmeddelandeIVISYS AB556998-49812019-11-15 IVISYS AB (”IVISYS”) har mottagit teckningsförbindelser till ett värde av 6,46 MSEK, motsvarande 100 % av den kommande emissionen. Teckningsförbindelserna kommer uteslutande från till bolaget närstående företag och personer. Det rör sig om VD Mikael Sjöholm, CFO Maja Johansson, Ordförande Jakob Kesje, Ledamot Fredrik Schultz och Athanase Industrial Partners. Teckningsförbindelserna blir enbart tillgodosedda […]

Automated Pallet Inspector - IVISYS

Rättelse – MAR hänvisning: IVISYS AB (‘IVISYS’) mottar en beställning på två Pallet Inspector från ICA

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 11 November 2019 Rättelsen avser MAR hänvisningen. IVISYS AB (‘IVISYS’) har mottagit en order på två IVISYS Pallet Inspectors från ICAGruppenAB. Värdet på beställningen är ca. 220.000 Euro och kommer att påverka resultatet under fjärde kvartalet 2019 och andra kvartalet 2020. VD MIKAEL SJÖHOLM KOMMENTARER ”Vi är mycket stolta över att […]

IVISYS AB genomför nyemission

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2019-11-07 Styrelsen i IVISYS AB (”IVISYS”) har med stöd av bemyndigandet från den årsstämman den 27 maj 2019 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 6,46 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Under 2019 har IVISYS arbetat intensivt med integrationen av den danska verksamheten […]

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed delårsrapport för det tredje kvartalet 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil.

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2019-11-07 Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30) Rörelsens intäkter uppgick till 6 521 (5 599) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -9 547 (-5 362) KSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,74 (-0,44) SEK. Soliditeten uppgick till 15,3 (53,5) %. Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30) Rörelsens intäkter uppgick till 3 895 (1 920) KSEK. […]

IVISYS AB (‘IVISYS’) has today published the interim report for the period January to September 2019. Below is a summary of the report.

Press release IVISYS AB 556998-4981 2019-11-07 First nine months (2019-01-01 – 2019-09-30) Revenue for the period was 6 521 (5 599) KSEK. Operating income was -9 547 (-5 362) KSEK. Earnings per share were -0,74 (-0,44) SEK. The equity ratio was 15,3 (53,5) %. Third Quarter (2019-07-01 – 2019-09-30) Revenue for the period was 3 […]

Translate »