Product Shape Inspector - Quality Shape Inspection - IVISYS

IVISYS AB (’IVISYS’) receives an order for the first Shape Inspector to Gnutti Carlo.

Press ReleaseIVISYS AB556998-498105 November 2019 IVISYS AB (’IVISYS’) has received an order for one Shape Inspector from Gnutti Carlo. The value of the order is approx. 120.000 Euro and will affect the earnings in Q4 of 2019 and Q2 of 2020. CEO MIKAEL SJÖHOLM COMMENTS “Gnutti Carlo is an international supplier to the automotive industry […]

Product Shape Inspector - Quality Shape Inspection - IVISYS

IVISYS AB (‘IVISYS’) får order på den första Shape Inspector till Gnutti Carlo.

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 5 November 2019 IVISYS AB (‘IVISYS’) har erhållit en order på en Shape Inspector från Gnutti Carlo. Värdet på beställningen är ca. 120.000 Euro och kommer att påverka resultatet under fjärde kvartalet 2019 och andra kvartalet 2020. VD MIKAEL SJÖHOLM KOMMENTARER ”Gnutti Carlo är en internationell leverantör inom fordonsindustrin och en […]

IVISYS tidigarelägger publicering av delårsrapport

PressmeddelandeIVISYS ABTicker: IVISYS556998-498101 November 2019 IVISYS (NASDAQ: IVISYS) tidigarelägger delårsrapport för perioden Januari-September 2019. Nytt datum för rapporten är den 7 November 2019. Tidigare meddelat datum var den 25 november 2019. CERTIFIERAD RÅDGIVARE Svensk Kapitalmarknadsgranskning ABTelefon: +46 707 55 95 51E-mail: ca@skmg.se FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA Jakob Kesje, ordförande, IVISYS ABTelefon: +45 20 22 60 […]

IVISYS beviljas patent för “uniform light distribution”

Pressmeddelande IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 21 Oktober 2019 IVISYS meddelar att de svenska patentmyndigheterna har utfärdat ett officiellt godkännande av patentet “Uniform Light Distribution”. Patentet definierar en metod för att optimera hur ljus fördelas över ett inspektionsområde för att få bästa möjliga ljusförhållanden vid ytavsyning av fel. Patentet har godkänts utan några anmärkningar under […]

IVISYS receives repeat order from Logevo (part of Inter IKEA group) for a Logistic Inspector.

Press Release IVISYS AB 556998-4981 1 October 2019 IVISYS AB (’IVISYS’) has received the second order from Logevo for a Logistic Inspector. The value of the order is approx. 50.000 Euro and will affect earnings in Q4 of 2019. CEO MIKAEL SJÖHOLM COMMENTS “We are very proud that today we received an additional order for […]

IVISYS mottar repeat order från Logevo (del av Inter IKEA-gruppen) på en IVISYS Logistic Inspector.

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 1 Oktober 2019 IVISYS AB (‘IVISYS’) har fått en repeat order från Logevo på en IVISYS Logistic Inspector. Värdet på beställningen är ca. 50 000 euro och kommer att påverka resultatet under fjärde kvartalet 2019. IVISYS VD Mikael Sjöholm kommenterar ”Vi är mycket stolta att i dag fått en repeat order […]

IVISYS AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2019

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed halvårsrapport för det första halvåret 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av halvårsrapporten. Halvårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil. Pressmeddelande IVISYS AB556998-4981 2019-08-26 FÖRSTA HALVÅRET (2019-01-01 – 2019-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 2 626 (3 679) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -9 168 (-2 354) KSEK. Resultatet […]

Translate »