SE press release: IVISYS AB utser ny Chief Operations Officer

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-09-29 Idag meddelar IVISYS AB (“IVISYS”) att företaget har befordrat den regionala försäljningschefen David Joelsen till bolagets Chief Operations Officer. David har varit med IVISYS sedan början av 2015, har tidigare erfarenhet av ledning och har ansvarat för att sälja IVISYS-lösningar; en kombination som gör honom till en ideal match med […]

IVISYS AB appoints new Chief Operations Officer

Press release IVISYS AB 556998-4981 29 September 2017 Today, IVISYS AB (‘IVISYS’) is announcing that the company has promoted regional sales manager David Joelsen to the role of the company’s Chief Operations Officer. David has been with IVISYS since the beginning of 2015, has prior management experience and has been responsible for selling IVISYS solutions; […]

SE press release: IVISYS AB utökar produktsortimentet med ny inspektionsstation

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-06-15 IVISYS AB (“IVISYS) har utökat sortimentet med en ny inspektionsstation till bolagets produktlinje. Den nya ”IVISYS Fastener Inspection Station” är en inspektionsstation som kan inspektera komplexa fästen och som garanterar att inga defekta delar finns i monteringsprocessen. Att undvika defekter i fästen för industriellt bruk är av central betydelse för […]

IVISYS AB expands product line with IVISYS Fastener Inspection Station

Press release IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 15 June 2016 IVISYS AB (‘IVISYS’) has expanded its product line further, by adding a new inspection station to the company’s product line. The new IVISYS Fastener Inspection Station is an inspection station, which is capable of inspecting complex fasteners ensuring that no defect parts enter the assembly […]

SE press release: IVISYS AB: Lansering av IVISYS Pro III

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-05-27 IVISYS AB (”IVISYS”) har utvecklat en ny version av bolagets visionssystem IVISYS Pro. Den nya programversionen – IVISYS Pro III – innehåller en ny GUI (Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt), micronivåprecision, automatisk kamerakalibrering, streckkod och många andra funktioner som gör det möjligt för IVISYS system att hantera ännu mer komplicerade […]

IVISYS and Scape Technologies to present jointly developed product at Elmia Subcontractor 2015

Press release IVISYS AB 556998-4981 29 September 2015 IVISYS AB and Scape Technologies will present a jointly developed integrated solution at the Elmia Subcontractor trade fair in Sweden in November 2015. The companies have developed a robotic bin picker, which is capable of transferring a randomly placed object from point A to B, while concurrently […]

DK press release: IVISYS og Scape Technologies præsenterer fælles udviklet system på Elmia Subcontractor 2015

Pressemeddelelse IVISYS AB 556998-4981 29. september 2015 IVISYS AB og Scape Technologies vil på Elmia Subcontractor-messen i Sverige i november 2015 præsentere et nyt, fælles udviklet integreret produkt. De to selskaber har udviklet en bin-picker-robot, som er i stand til at overføre et vilkårligt placeret emne fra punkt A til B og samtidigt inspicere om […]

Swedish press release: IVISYS och Scape Technologies presenterar tillsammans en nyutvecklad integrerad lösning på Elmia Subcontractor 2015

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2015-09-29 IVISYS AB och Scape Technologies presenterar på Elmia Subcontractor-mässan i Sverige november 2015, som resultat av en gemensam utvecklingsprocess, en helt ny produkt. Bolagen har tillsammans utvecklat en sk. bin-picker-robot, som kan förflytta ett villkorligt placerat ämne från punkt A till B och i processen samtidigt kontrollera ämnet för korrekt […]

Translate »