IVISYS is making a private placement and welcoming Athanase Industrial Partner as a major shareholder.

Press Release IVISYS AB 556998-4981 27February 2019   IVISYS AB (“IVISYS”, “The Company”) has carried out a directed issue of 1,883,450 shares and has therebyreceived new funding worth approximately 6.6 MSEK. The new shareholder is Athanase Industrial Partner (“Athanase”). In addition, Athanase takes over the existing loan of 4.5 MSEK. Further the timing of a […]

IVISYS AB RECEIVES ORDER FROM TRELLEBORG

Press release IVISYS AB 556998-4981 07 September 2018 IVISYS AB (’IVISYS’) received an order from the Swedish company Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB, a supplier of sound reduction products for the automotive industry. Trelleborg Sealing Solutions is a subdivision within the Trelleborg group with almost 6000 employees and 28 manufacturing plants worldwide, with similar needs. […]

SE PRESS RELEASE: IVISYS AB MOTTAR ORDER FRÅN TRELLEBORG

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2018-09-07   IVISYS AB (“IVISYS”) har fått en order från det svenska företaget Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB, en leverantör av ljudreduceringsprodukter till bilindustrin. Trelleborg Sealing Solutions är en del av Trelleborgkoncernen med nästan 6000 anställda och 28 fabriker över hela världen, med liknande behov. Värdet på ordern för IVISYS är […]

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IVISYS AB (PUBL.)

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2018-09-06 Aktieägarna i IVISYS AB, org.nr 556998-4981 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 21 september 2018 kl. 10:00 på bolagets kontor, Smedjevägen 2b i Alnarp, Sverige. Registrering börjar kl. 9:45. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear […]

SE Press Release: IVISYS AB mottar order från AB Pema Metall

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2018-09-05 IVISYS AB (“IVISYS”) har fått en order från det svenska företaget AB Pema Metall, en leverantör av specialiserade maskinlösningar för tillverkare inom alla branscher. Ordern är resultatet av ett samarbete om en systemlösning för Gnosjö Automatsvarvning AB, en befintlig kund till både IVISYS och PEMA Metall. Ordervärde för IVISYS är […]