Kallelse till årsstämma i IVISYS AB (publ)

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-04-27 Aktieägarna i IVISYS AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 maj 2017 kl. 11:00-12:00 i Restaurang Alnarp, Sundsvägen 9 i Alnarp. Inregistrering inleds kl. 10:30. Deltagande För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 19 […]

Translate »