01


Aug

SE Press Release: Komplettering: IVISYS upptar konvertibelt lån på 5,0 MSEK
Till tidigare utskickade pressmeddelande, se nedan, tillkommer följande information: Lånet löper från 1 Augusti 2018 till 1. Augusti 2019. Möjligheten for långivarna till att konvertera är var varannan månad från 1 November 2018, dock h...
READ MORE

01


Aug

IVISYS receives convertible loan of 5.0 MSEK
Press release IVISYS AB 556998-4981 1 August 2018 IVISYS is increasing its working capital through a convertible loan from a group of private Swedish investors. The loan will add 5.0 MSEK (excluding financial costs) to the company’s working c...
READ MORE

01


Aug

SE Press Release: IVISYS erhåller konvertibelt lån på 5,0 MSEK
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 1 augusti 2018 IVISYS ökar sitt rörelsekapital genom ett konvertibelt lån från en grupp privata svenska investerare. Lånet tillför bolagets kassa 5,0 MSEK (exklusive finansieringskostnader). Lånet...
READ MORE

29


Jun

IVISYS AB receives order from LM Wind Power in Denmark
Press release IVISYS AB 556998-4981 29 June 2018 IVISYS AB (’IVISYS’) has received an order from the Danish company LM Wind Power A/S, the world’s largest manufacturer of rotor blades for wind turbines. IVISYS has been selected to develop...
READ MORE

29


Jun

IVISYS AB mottar order från LM Wind Power i Danmark
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 29 juni 2018 IVISYS AB (’IVISYS’) har mottagit en order från det danska företaget LM Wind Power A/S, världens största tillverkare av rotorblad för vindturbiner. IVISYS har valts för att utveckla o...
READ MORE

15


Jun

Complementary information: IVISYS receives three new orders from Atlas Copco, TC Tech and DP patterning
Press release IVISYS AB 556998-4981 15 June 2018 IVISYS has received three new orders from three different clients; the total worth is approximately 660 TSEK. These orders will influence the Q2 and Q3 results of 2018. The first order is fo...
READ MORE

15


Jun

Kompletterande information: IVISYS AB mottar tre nya order från Atlas Copco, TC Tech och DP patterning
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 15 juni 2018 IVISYS AB (“IVISYS”) har mottagit tre nya ordrar från tre olika kunder, av det totala värdet ca. 660 TSEK. Dessa ordrar kommer att påverka resultatet i Q2 och Q3 2018. Den första o...
READ MORE

15


Jun

IVISYS receives three new orders
Press release IVISYS AB 556998-4981 15 June 2018 IVISYS has received three new orders from three different clients; the total worth is approximately 660 TSEK. These orders will influence the Q2 and Q3 results of 2018. The first order is for ...
READ MORE

15


Jun

IVISYS AB mottar tre nya order
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 15 juni 2018 IVISYS AB (“IVISYS”) har mottagit tre nya ordrar från tre olika kunder, av det totala värdet ca. 660 TSEK. Dessa ordrar kommer att påverka resultatet i Q2 och Q3 2018. Den första o...
READ MORE

31


May

IVISYS AB receives order from Octapharma in Sweden
Press release IVISYS AB 556998-4981 31 May 2018 IVISYS AB (’IVISYS’) has received an order from the Swedish subsidiary of Octapharma, a Swiss-based pharmaceutical company with multiple factories worldwide. The order is for a vision system, ...
READ MORE