28


Mar

IVISYS AB receives add-on order from GKN in Italy
Press release IVISYS AB 556998-4981 28 March 2018 IVISYS AB (’IVISYS’) has received an extension to the latest order from GKN Sinter Metals in Italy. The extension is an upgrade for a hardware component. The order value is approx. 10 000 EU...
READ MORE

28


Mar

SE press release: IVISYS AB mottager kompletterande order från GKN i Italien
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 28 mars 2018 IVISYS AB (’IVISYS’) har mottagit en kompletterande order från GKN Sinter Metals i Italien. Den kompletterande ordern avser en uppgradering av en hårdvarukomponent. Ordervärdet är på c...
READ MORE

06


Mar

IVISYS AB granted official patent in Canada for a method for finding ‘nearest neighbor’
Press release IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 6 March 2018   IVISYS AB (‘IVISYS’) announces that the Canadian Intellectual Property Office has issued an official approval of the company’s patent ‘Method and Device for Find...
READ MORE

06


Mar

SE press release: IVISYS AB beviljas officiellt patent i Kanada för metod att hitta “nearest neighbor”
Pressmeddelande IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 6 mars 2018 IVISYS AB (‘IVISYS’) tillkännager att det kanadensiska patentverket har utfärdat ett officiellt godkännande av företagets patent ”Method and Device for Finding Nearest ...
READ MORE

26


Feb

IVISYS AB announces year-end report for January-December 2017
Press release IVISYS AB 556998-4981 26 February 2017 IVISYS AB (‘IVISYS’) has today published its interim report for the period January to December 2017. Below is a summary of the report. 12 months (1 January 2017 to 30 December 2017) ...
READ MORE

26


Feb

SE press release: IVISYS AB offentliggör bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2018-02-26 IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017. Nedan presenteras en sammanfattning av bokslutskommunikén. Bokslutskommuniké finns tillgänglig på...
READ MORE

08


Feb

IVISYS AB announces profitable January 2018
Press release IVISYS AB 556998-4981 8 February 2018 Today, 8 February 2018, IVISYS AB (‘IVISYS’) announces that January 2018 was a profitable month for IVISYS ApS (the operative unit of IVISYS). The unaudited result is an EBIT of 705 TSEK a...
READ MORE

08


Feb

SE press release: IVISYS AB meddelar lönsamt januari 2018
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 8 februari 2018 Idag, den 8 februari 2018, tillkännager IVISYS AB (‘IVISYS’) att januari 2018 var en lönsam månad för IVISYS ApS (IVISYS operativa enhet). Det oreviderade resultatet är en EBIT på ...
READ MORE

12


Jan

IVISYS AB receives order from GKN in Italy
Press release IVISYS AB 556998-4981 12 January 2018 IVISYS AB (’IVISYS’) has received an order from GKN Sinter Metals in Italy. The order concerns a full system for automated, high-speed flaw detection in metal parts. The total order value ...
READ MORE

12


Jan

SE press release: IVISYS AB mottager order från GKN i Italien
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 12 januari 2018 IVISYS AB (’IVISYS’) har mottagit en order från GKN Sinter Metals i Italien. Ordern avser ett komplett system för automatisk felupptäckt av metalldelar i hög hastighet. Det totala or...
READ MORE