08


Feb

IVISYS AB announces profitable January 2018
Press release IVISYS AB 556998-4981 8 February 2018 Today, 8 February 2018, IVISYS AB (‘IVISYS’) announces that January 2018 was a profitable month for IVISYS ApS (the operative unit of IVISYS). The unaudited result is an EBIT of 705 TSEK a...
READ MORE

08


Feb

SE press release: IVISYS AB meddelar lönsamt januari 2018
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 8 februari 2018 Idag, den 8 februari 2018, tillkännager IVISYS AB (‘IVISYS’) att januari 2018 var en lönsam månad för IVISYS ApS (IVISYS operativa enhet). Det oreviderade resultatet är en EBIT på ...
READ MORE

12


Jan

IVISYS AB receives order from GKN in Italy
Press release IVISYS AB 556998-4981 12 January 2018 IVISYS AB (’IVISYS’) has received an order from GKN Sinter Metals in Italy. The order concerns a full system for automated, high-speed flaw detection in metal parts. The total order value ...
READ MORE

12


Jan

SE press release: IVISYS AB mottager order från GKN i Italien
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 12 januari 2018 IVISYS AB (’IVISYS’) har mottagit en order från GKN Sinter Metals i Italien. Ordern avser ett komplett system för automatisk felupptäckt av metalldelar i hög hastighet. Det totala or...
READ MORE

10


Jan

IVISYS AB receives third order from global compressor manufacturer
Press release IVISYS AB 556998-4981 10 January 2018 IVISYS AB (’IVISYS’) has received an additional order from a compressor manufacturer in Belgium. The order concerns a customized 3D sensor solution for inspecting complex, moving metal obj...
READ MORE

10


Jan

IVISYS AB mottager tredje order från global kompressortillverkare
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 10 januari 2018 IVISYS AB (’IVISYS’) har mottagit en tilläggsorder från en kompressortillverkare i Belgien. Ordern avser en skräddarsydd 3D sensorlösning för inspektion av komplexa, rörliga metall...
READ MORE

01


Dec

SE press release: IVISYS AB: Nyemissionen registrerad
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-12-01 IVISYS AB har genomfört en nyemission med företräde för befintliga aktieägare med teckningstiden 16 oktober – 31 oktober 2017 efter beslut av styrelsen den 3 oktober. Beslutet togs med st...
READ MORE

27


Nov

IVISYS AB publishes interim report for the period of January to September 2017
Press release IVISYS AB 556998-4981 27 November 2017 IVISYS AB (‘IVISYS’) has today published its interim report for the period January to September 2017. Below is a summary of the report. Nine months (1 January 2017 to 30 September 2017...
READ MORE

27


Nov

SE PRESS RELEASE: IVISYS AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till september 2017
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-11-27 IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör idag delårsrapport för perioden från januari till september 2017. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Nio månader (2017-01-01 – 2017-...
READ MORE

01


Nov

SE pressmeddelande: Stort lyft för IVISYS AB, nästan 10,0 MSEK till växt
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-11-01 IVISYS AB (”IVISYS”) meddelar idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare har blivit övertecknad. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 972 106 aktier och IV...
READ MORE