SE press release: IVISYS AB beviljas officiellt patent i Kanada för metod att hitta “nearest neighbor”

SE press release: IVISYS AB lämnar in patentansökan i Sverige för ”System och metod för optisk inspektion av ett objekt”

Pressmeddelande IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 27 oktober 2017 IVISYS AB (‘IVISYS’) tillkännager att de lämnat in en patentansökan till det svenska patent- och registreringsverket avseende ett ”System och Metod för optisk inspektion av ett objekt”. Patentansökan...