IVISYS offentliggör målsättning för 2019

IVISYS offentliggör målsättning för 2019

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 26 November 2018 IVISYS (’IVISYS’) har en målsättning om en omsättning på minimum 20,0 MSEK under 2019 med ett tillhörande resultat på 4,0 MSEK före avskrivningar. Order backlog (inneliggande order till fakturering) är mitten av...