Væksten skal gå hurtigere for IVISYS med hovedkvarter i Hvidovre. IVISYS har udviklet en ny type kamerabaseret kvalitetssikringssystem til produktionsvirksomheder, og firmaet er nu klar til europæisk vækst. For at finansiere en aggressiv salgsstrategi udstedes nye aktier frem til den 12. marts, forud for en planlagt notering på First North i Stockholm i april 2015.

IVISYS har udviklet en ny type automatiseret kvalitetskontrol, som skiller sig ud fra konkurrenternes ved at være brugbar til både masseproduktion og produktion af kortere produktionsserier. Firmaets systemer gør produktionsvirksomheder i stand til at levere fejlfri produkter til deres slutkunder. Især inden for markedet for kvalitetskontrol af korte serier, skiller firmaets systemer sig ud, da det kun tager én time at definere en ny kontrolopgave, hvilket er hidtil uset i branchen.

Firmaets fokusmarked er de europæiske leverandører til bilindustrien, et marked med mere en 3000 producenter, som oplever meget høje kvalitetskrav fra bilproducenterne. Disse underleverandører benytter i dag stadig i høj grad manuel kvalitetskontrol, som er både dyr, tidskrævende og indebærer risiko for menneskelige fejl i kontrolprocessen. IVISYS’ systemer kan udføre kvalitetskontrol med en hastighed på op til 30 emner i sekundet, og hvert emne kan efterses for op til 240 kontrolpunkter på én gang – uden nogen variation i kontrolprocessen.

Adm. direktør i IVISYS Jakob Kesje udtaler:

”Vi har identificeret et udækket behov i blandt europæiske produktionsvirksomheder, som i dag bruger manuel kvalitetskontrol, og som hidtil ikke har kunnet finde et kvalitetskontrolsystem, som er både fleksibelt og nemt at bruge. Det problem har vi løst med vores nyudviklede IVISYS Pro-serie.”

Nytegning af aktier forud for børsnotering

For at finansiere en udvidelse af personalestyrken, øge salgs- og markedsføringsaktiviteterne, etablere europæiske partnerskabssamarbejder og videreudvikle virksomhedens produkt gennemfører IVISYS en nytegning af aktier i perioden fra 25. februar – 12. marts 2015. IVISYS har indledt en proces mod en planlagt børsnotering på Nasdaq First North i Stockholm efter kapitaltilførslen. Første handelsdag på Nasdaq First North forventes at blive den 13. april 2015.

I alt sigter virksomheden mod at rejse ca. 20 mio. svenske kroner i to tegningsrunder. Alle investorer, som køber aktier inden den 12. marts, får gratis tegningsretter, som giver mulighed for at tegne nye aktier i selskabet til en pris på 8,95 svenske kroner.

Ved en fuldstændig nytegning af aktier tilføres IVISYS i første runde ca. 12,2 mio. svenske kroner. Ved en senere fuld udnyttelse af de tilknyttede tegningsretter til nye aktier vil IVISYS blive tilført yderligere 7,8 svenske kroner. I alt kan selskabet således blive tilført op til cirka 20 mio. svenske kroner før udbudsomkostninger. IVISYS har allerede på nuværende tidspunkt modtaget tilsagn om ønsker om tegninger af nyudstedte aktier for cirka 7,7 mio. svenske kroner. IVISYS’ notering på First North forudsætter en endelig godkendelse fra Nasdaq First North.

Sammenfatning af udbuddet

Tegningsperiode: 25. februar – 12. marts 2015.

Tegningskurs: 14,00 svenske kroner per enhed.

Tegningspost: Den mindste tegningspost er 400 enheder. En enhed består af to (2) aktier og en (1) tegningsret i serien TO 1.

Nytegningsvolumen: Totalt udbydes 1 740 000 aktier og højst 870 000 tegningsretter i serie TO 1. Provenuet fra første runde svarer til ca. 12,2 mio. SEK, og fuld udnyttelse af tegningsretterne tilfører IVISYS omkring 7,8 mio. SEK, før udbudsomkostninger.

Antal aktier inden nytegning: 5 000 000 aktier.

Værdiansættelse (pre-money): 35 mio. svenske kroner

Opsummering af betingelserne for tegningsretter

Tegningsretterne i serien TO 1 forventes at blive optaget til handel på Nasdaq First North den 13. april 2015. Sidste handelsdag forventes at være den 25. april 2016. Indehaverne af tegningsretterne har ret til, for hver tegningsret, at tegne én ny aktie i selskabet til en pris på SEK 8,95 per aktie. Tegning af aktier i henhold til tegningsretterne kan ske i perioden 13.-27. april 2016. Dette skal ske ved en samtidig kontant betaling senest kl. 15.00 den 27. april 2016. Aktierne tildeles tidligst 15 dage senere.

Investormøder i Danmark

I forbindelse med nytegningen vil IVISYS deltage ved et antal investormøder for at informere om virksomheden og fremtidsplanerne for firmaet. Investormøderne arrangeres i samarbejde med Dansk Aktionærforening, og der vil blive serveret lettere forplejning.

Tilmelding til arrangementerne kan ske via Dansk Aktionærforenings hjemmeside, www.shareholders.dk.

• 2. marts kl. 18.00-20.00, investormøde hos KromannReumert, Sundkrogsgade 5, København
• 4. marts kl. 17.00-19.00, investormøde i Brandrupdam hallerne, Kolding
• 5. marts kl. 17.00-19.00, investormøde på Hotel La Tour, Randersvej 139, Århus

Finansiel rådgiver og Certified Adviser

Sedermera Fondkommission er finansiel rådgiver og Certified Adviser for IVISYS i forbindelsen med nytegningen og den planlagte notering på Nasdaq First North i Stockholm.

Memorandum og ordreseddel

Memorandum (som indeholder de udtømmende vilkår og anvisninger), en 4-siders præsentation og en ordreseddel kan downloades fra selskabets hjemmeside (www.ivisys.com) samt Sedermera Fondkommissions hjemmeside (www.sedermera.com).

Vedr. spørgsmål om nytegningen, kontakt venligst:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-mail: info@sedermera.se

For øvrige henvendelser, kontakt venligst
Jakob Kesje, adm. dir. IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-mail: jk@ivisys.com

Bemærk at dette er en redigeret dansk version af en svensk pressemeddelelse udsendt af IVISYS. I alle tvivlstilfælde eller ved forskelle imellem de to forskellige versioner gælder den svenske version.