Pressemeddelse
IVISYS AB
Ticker: IVISYS
556998-4981
14. august 2015

IVISYS offentliggør i dag delårsrapport for 2. kvartal/1. halvår 2015 (1. januar 2015 – 30. juni 2015).

Opsummering af kvartalsrapport for 2. kvartal

– Omsætningen i perioden blev 391 kSEK
– Periodens resultat før skat blev -1 689 kSEK.
– Indtjeningen per aktie var -0,20 SEK
– Soliditeten var 95 %

IVISYS AB blev etableret den 16. december 2014, og det er derfor ikke muligt at vise resultatet for 2. kvartal 2014 til sammenligning.

Definitioner:
– Indtjening per aktie: Periodens indtjening divideret med 6.740.000 aktier per 30. juni 2015.
– Soliditet: Egenkapital divideret med totale aktiver

Vigtige hændelser i løbet af 2. kvartal 2015

– Den 1. april 2015 meddelte IVISYS, at Nasdaq havde godkendt virksomheden til notering på Nasdaq First North i Stockholm. Første dag for handel med IVISYS’ aktier og tegningsoptioner i serien TO 1 var den 13. april 2015.

– Den 16. april meddelte IVISYS, at virksomheden deltog på Hannover-messen, som er en af verdens største messer for industriteknik. På messen præsenterede IVISYS virksomhedens seneste produkt – IVISYS Advanced Conveyor Inspection Station (MAS600XUL).

– IVISYS meddelte den 28. april 2015, at US Patent and Trademark Office havde udstedt en officiel godkendelse af selskabets patent på exceptionelt hurtig processering inden for “object recognition and tracking”.

– Den 30. april 2015 meddelte IVISYS, at virksomhedens årlige generalforsamling blev aflyst på baggrund af, at virksomheden blev etableret den 16. december 2014, og at der derfor ikke er blevet udarbejdet et årsregnskab. Næste årsregnskab vil indeholde en tilføjelse i form af regnskabsoplysninger for perioden fra 16. december 2014 – 31. december 2014.

– IVISYS ansatte i juni 2015 Elisabeth Carlund som ny sales manager.

Vigtige hændelser efter periodens afslutning

– IVISYS meddelte den 4. august 2015, at selskabet havde indgået et gensidigt partnerskab med Scape Technologies, som producerer bin-pickingløsninger. Partnerskabet består i en gensidig salgsaftale og dækker til at begynde med Tyskland og Sverige.

– IVISYS ansatte i august 2015 Holger Kämpfer som installation manager.

IVISYS’ CEO Jakob Kesjes kommentar

”Så er det andet kvartal gået, og jeg vil benytte lejligheden til at opsummere det forgangne kvartal og tiden frem til nu.

Den 13. april 2015 passerede vi en milepæl, da IVISYS blev noteret på Nasdaq First North i Stockholm efter en vellykket nytegning af aktier, der tilførte selskabet 12,2 mio. SEK, men som også resulterede i ekstraordinære emissionsudgifter, der naturligvis påvirker resultatet for 2. kvartal negativt. Efter kapitalrejsningen og børsnoteringen har vi som planlagt været i stand til at fortsætte vores arbejde med at øge personalestaben, markedsføringen og salgsindsatsen med henblik på at øge væksten i selskabet. Vi begynder allerede nu så småt at kunne se resultaterne: I forhold til årets første kvartal har vi øget omsætningen, og vi har afgivet en række tilbud til potentielle kunder. Det er fortsat vores oplevelse, at markedets respons på vores produkter underbygger forventningen om, at vi vil nå break-even i 2016.

Vi fortsætter som planlagt med at rekruttere til vores salgsteam og har budt velkommen til en ny sales manager, Elisabeth Carlund. Elisabeth har en baggrund og erfaring, der giver hende stor indsigt i behovet for kvalitetskontrol hos produktionsvirksomheder, da hun tidligere har haft flere relevante stillinger som indkøber, senest som strategisk indkøber for SKF i Sverige. Vi har også budt velkommen til installation manager Holger Kämpfer, der skal arbejde med projektering og installation hos kunderne. Holger har tidligere arbejdet i en lignende stilling inden for visionindustrien og er således et ideelt match i forhold til vores behov for kompetencer inden for både projektering og kundesupport.

Som allerede nævnt i delårsrapporten for 1. kvartal deltog vi i april på Hannover-messen i Tyskland, en af verdens største messer for industriteknik, hvor vi præsenterede den seneste tilføjelse til vores produktportefølje, nemlig IVISYS Advanced Conveyor Inspection Station. En anden bemærkelsesværdig begivenhed i 2. kvartal var, at vi i slutningen af april opnåede et officielt amerikansk patent på IVISYS’ exceptionelt hurtige processering inden for ”object recognition and tracking”. Patentet er også blevet godkendt i Danmark, og ansøgninger om godkendelse er endvidere indsendt i Europa, Canada, Kina, Japan og Indien. Som virksomhed har vi et langsigtet fokus på global vækst og beskyttelsen af vores immaterielle aktiver er en del af denne strategi.

I begyndelsen af august kunne vi meddele, at IVISYS har indledt et samarbejde med Scape Technologies. Scape Technologies er markedsledende inden for standardiserede bin-pickingløsninger, der er systemer, som gør det muligt for robotarmene at se, finde og gribe komponenter, der er tilfældigt placeret i kasser og bokse.

Mange af de virksomheder, som Scape Technologies leverer løsninger til, efterspørger også kamerabaserede systemer til automatiseret kvalitetskontrol, som vi i IVISYS kan levere. Scape Technologies har f.eks. levereret løsninger til Volvo Group og Audi AG, hvilket gør dem til en god partner for os, da vi i IVISYS netop har fokus på den europæiske bilindustri. Vi ser partnerskabsaftalen med Scape Technologies som et kvalitetsstempel af vores teknologi, og vi var derfor yderst tilfredse med at vores første partnerskabsaftale kunne underskrives med netop Scape Technologies. Vi forventer, at aftalen både vil skabe værdi vores kunder samt øge vores synlighed i markedet. Vi vil løbende afsøge mulighederne for at indgå sådanne partnerskaber med yderligere distributører.

Det har været en travl periode, men intet giver grund til at tro, at vi får mindre travlt i de kommende måneder, hvilket bidrager til min optimisme omkring virksomhedens fortsatte positive udvikling.”

Jakob Kesje, CEO IVISYS AB

Fuldstændig rapport for første halvår

IVISYS’ fuldstændige rapport for første halvår er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside (kun på svensk): ivisys.com/investor/financial-reports

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission er Certified Adviser til IVISYS.

For mere information, kontakt venligst:
Jakob Kesje, adm. dir. IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-mail: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS AB blev etableret den 16. december 2014. Selskabet leverer fritstående vision-systemløsninger til kvalitetskontrol og tilbyder “plug and play”-løsninger med en nem installationsproces. IVISYS leverer komplette løsninger med kameraer, belysning, hardware og software. Løsningerne udfører kvalitetskontrol ved høj hastighed og muliggør flere kontrolpunkter i én enkelt inspektion. IVISYS’ løsninger tilpasses let til forskellige produkter og variationer, ligesom de er tolerante over for variationer i produkternes positionering. Indstillingerne kan justeres efter behov af kundernes eget personale.