Pressemeddelse
IVISYS AB
Ticker: IVISYS
556998-4981
15. november 2015

IVISYS offentliggør i dag delårsrapport for 3. kvartal (1. juli 2015 – 30. september 2015)/de første ni måneder af 2015 (1. januar 2015 – 30. september 2015).

Opsummering af kvartalsrapport for 3. kvartal

– Omsætningen i perioden blev 0 kSEK
– Periodens resultat før skat blev -1 820 kSEK
– Indtjeningen per aktie var -0,27 SEK
– Soliditeten var 94 %

IVISYS AB blev etableret den 16. december 2014, og det er derfor ikke muligt at vise resultatet for 3. kvartal 2014 til sammenligning.

Definitioner:
– Indtjening pr. aktie: Periodens indtjening divideret med 6.740.000 aktier pr. 30. september 2015.
– Soliditet: Egenkapital divideret med totale aktiver.

Vigtige hændelser i løbet af 3. kvartal 2015

– Den 4. august 2015 offentliggjorde IVISYS, at selskabet havde indgået et salgspartnerskab med Scape Technologies, som udvikler ”bin-picking”-løsninger. Partnerskabet er en gensidig aftale og dækker i første omgang Tyskland og Sverige.

– Den 13. august 2015 offentliggjorde IVISYS, at Holger Kämpfer var blevet ansat som Installation Manager med ansvar for installation af IVISYS’ systemer hos kunder i Europa.

– I slutningen af september blev det offentliggjort, at IVISYS og Scape Technologies i fællesskab ville udstille på Elmia-messen i Jönköping i november. Selskaberne ville præsentere resultatet af et fælles udviklingsprojekt – en integreret bin-picking- og inspektionsrobot.

Vigtige hændelser efter periodens afslutning

– 1. oktober 2015 ansatte IVISYS Sales Manager Giulio de Muro som en del af virksomhedens salgsteam. Giulio har bred erfaring inden for internationalt B2B-salg.

– Den 3. november 2015 offentliggjorde IVISYS, at selskabet havde fået godkendt et patent af USA’s patent- og varemærkestyrelse.

– Fra den 11.-13. november 2015 deltog IVISYS i Elmia Subcontractor-messen i Jönköping, Sverige.

IVISYS’ CEO Jakob Kesjes kommentar

”Tredje kvartal i 2015 har passeret, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at opsummere de vigtigste resultater, vi har opnået i løbet af kvartalet og frem til i dag.

Som en ung virksomhed stræber vi løbende efter at udvikle virksomheden på den mest hensigtsmæssige måde, så vi positionerer os bedst muligt i forhold til at opnå langsigtet vækst. Derfor er en af vores nuværende hovedprioriteter at sikre, at vi opnår det rigtige match imellem vores produkter og markedet, en anden prioritet er at beskytte virksomhedens immaterielle aktiver. I løbet af den forgange periode har vi gjort betydelige fremskridt inden for begge af disse områder.

I september havde vi fornøjelsen af, i fællesskab med vores samarbejdspartner Scape Technologies, at udstille på Elmia Subcontractor-messen i Jönköping. På messen, der foregik fra den 10.-13. november, fremviste vi resultatet af vores fælles udviklingsprojekt – en såkaldt ”bin-picker”-robot med produktnavnet IVISYS Robo Inspect, som kan overføre et objekt fra punkt A til punkt B og samtidigt i denne proces kontrollere, hvorvidt objektet f.eks. er blevet korrekt samlet. Interessen på messen for IVISYS Robo Inspect var betydelig – den tiltrak megen opmærksomhed fra de besøgende. Ved at have tilføjet IVISYS Robo Inspect til vores produktportefølje, står vi nu i en endnu bedre position, når vi kontakter potentielle kunder, fordi IVISYS Robo Inspect både kan erstatte manuel kvalitetskontrol og manuel håndtering af objekter. Parallelt med vores udvikling af IVISYS Robo Inspect har vi fortsat processen med verificere, at vores andre løsninger opfylder markedets specifikke behov. Vi gør dette ved gradvist at øge vores dialog med relevante potentielle kunder og udarbejde projektforslag. I øjeblikket er vi i dialog med en række potentielle kunder med hensyn til en række projekter i forskellige faser. Et eksempel på dette er vores levering og installation af et komplet vision-system til kvalitetssikring af en overfladebehandlingsproces af metalemner for en virksomhed i det sydlige Danmark.

Når det gælder beskyttelsen af vores immaterielle aktiver, passerede vi endnu en vigtig milepæl i den forgange periode, da USA’s patent- og varemærkestyrelsen godkendte vores patentansøgning vedrørende vores unikke ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”-patent. Patentet dækker en unik og meget hurtig måde at søge i store billeddatabaser, som – naturligvis – også er værdifuld inden for mange andre områder af billedbehandling end det område IVISYS fokuserer på i dag. Patentet repræsenterer i sig selv en betydelig værdi. Det er med tilfredshed, at vi konstaterer, at dette, vores andet amerikanske patent, også gennemgik ansøgningsforløbet uden anmærkninger fra myndighederne. Den gnidningsfrie godkendelse af begge vores patenter i verdens førende økonomi understreger vores teknologis høje grad af innovation og er opmuntrende i forhold til vores bestræbelser på at opnå beskyttelse af vores immaterielle aktiver i øvrige dele af verden.

Ud over vores fokus på at forbedre vores produktudbud og på at beskytte vores intellektuelle ejendomsrettigheder, fortsætter vi med at rekruttere relevante medarbejdere til vores team. I løbet af kvartalet, der har passeret, har vi haft fornøjelsen af at udvide vores team med Holger Kämpfer, som er vores nye Installation Manager. Holger blev ansat i august, og hans vigtigste opgave er at servicere IVISYS’ kunder med hensyn til kommissionering og installation af inspektionssystemer. Holger har flere års erfaring inden for branchen og passer godt ind i vores organisation. I løbet af oktober har vi også med tilfredshed udvidet vores salgsteam med Sales Manager Giulio de Muro. Giulio har stor erfaring med internationalt salg og fokuserer på forretningsudvikling i Benelux-landene.

Fremadrettet vil vi fortsætte med at forfølge vores langsigtede målsætninger. Når vi har modtaget den tilstrækkelige mængde feedback fra markedet, som bekræfter os i, at vores produktudbud matcher de anvendelsesområder, der efterspørges, vil vi gradvist øge vores fokus på at skalere forretningen. Som vi tidligere har annonceret, forventer vi, at denne udvikling vil føre til, at IVISYS når breakeven i 2016. Virksomheden udvikler sig som planlagt, og vi forventer en lys fremtid for IVISYS!”

Jakob Kesje, CEO IVISYS AB

Fuldstændig rapport for 3. kvartal 2015

IVISYS’ fulde rapport for 3. kvartal/de første ni måneder af 2015 er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside (kun på svensk): ivisys.com/investor/financial-reports

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission er Certified Adviser til IVISYS.

For mere information, kontakt venligst:
Jakob Kesje, adm. dir. IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-mail: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS AB blev etableret den 16. december 2014. Selskabet leverer fritstående vision-systemløsninger til kvalitetskontrol og tilbyder “plug and play”-løsninger med en nem installationsproces. IVISYS leverer komplette løsninger med kameraer, belysning, hardware og software. Løsningerne udfører kvalitetskontrol ved høj hastighed og muliggør flere kontrolpunkter i én enkelt inspektion. IVISYS’ løsninger tilpasses let til forskellige produkter og variationer, ligesom de er tolerante over for variationer i produkternes positionering. Indstillingerne kan justeres efter behov af kundernes eget personale.