Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
5 November 2019
IVISYS AB (‘IVISYS’) har erhållit en order på en Shape Inspector från Gnutti Carlo. Värdet på beställningen är ca. 120.000 Euro och kommer att påverka resultatet under fjärde kvartalet 2019 och andra kvartalet 2020.

VD MIKAEL SJÖHOLM KOMMENTARER

”Gnutti Carlo är en internationell leverantör inom fordonsindustrin och en typisk IVISYS kund. Detta är den första Shape Inspector som vi kommer att leverera till deras anläggning i Alvesta, men vi hoppas att det kommer att bli standardutrustning i alla deras 11 fabriker världen över. Återigen kommer IVISYS Shape Inspector att användas för avancerad kvalitetsinspektion med höga krav, små mått-toleranser och krav på kort cykeltid. Genom att ersätta den manuella kontrollen kommer IVISYS Shape Inspector snart att visa sitt värde på fabriksgolvet, som det redan har gjort för så många andra företag. Vi är naturligtvis stolta över att Gnutti Carlo visar oss sitt förtroende genom att välja IVISYS som leverantör och vi ser fram emot en långvarig affärsrelation. Denna order kommer ytterligare stärka vår position på marknaden för avsyning inom automotive-segmentet”, säger IVISYS VD Mikael Sjöholm

CERTIFIERAD RÅDGIVARE

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 707 55 95 51
E-mail: ca@skmg.se

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, ordförande, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 November 2019.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 November 2019.

OM IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys. Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volym marknad i stark tillväxt. Automations branchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag. IVISYS har utvalts som “TOP 10 Machine Vision – System leverantör i Europa 2019” av Technology Insights Manufacturing