Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-05-27

IVISYS AB (”IVISYS”) har utvecklat en ny version av bolagets visionssystem IVISYS Pro. Den nya programversionen – IVISYS Pro III – innehåller en ny GUI (Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt), micronivåprecision, automatisk kamerakalibrering, streckkod och många andra funktioner som gör det möjligt för IVISYS system att hantera ännu mer komplicerade kontroller.

Idag, den 27 maj 2016, har IVISYS AB gjort den tredje generationen av sin IVISYS Pro kommersiellt tillgänglig. IVISYS Pro-serien består av tre moduler: IVISYS Pro V för produktkontroll, IVISYS Pro F för feldetektering och IVISYS Pro M för mätapplikationer. Den tredje versionen av IVISYS Pro frigör fler funktioner till alla tre IVISYS Pro mjukvarumoduler.

Version III av IVISYS programvara innehåller följande nya funktioner:

– Höghastighets-in-line-kontroll av funktioner ner till en storlek på bara några få mikrometer diameter och djup, detekterbar på en mängd olika yt-typer.

– 3D-mätning och kontroll: Möjliggör ”point-to-point”-mätning samt full 3D-kontroll av komplexa objekt ner till mikrometers noggrannhet.

– Avancerad och intuitiv 3D-ritningsfunktion som gör det möjligt för användare att exakt definiera områden av intresse i 3D.

– Integrerad off-line-kamera med autokalibrering och kantmontering, som både underlättar systemunderhåll och gör det lättare att skapa nya inspektionsjobb med IVISYS enhetliga GUI.

– Integrerad in-line-kamera med finkalibrering som garanterar hög precision och robusthet genom att kompensera för förändringar i kamerahantering på grund av vibrationer eller “slitage”.

– Automatiserad ljusjustering förenklar processen att inrätta nya inspektionsjobb ytterligare eftersom det minskar behovet av manuella justeringar i samband med belysning.

– Profilering och analys i frekvensdomänen gör det lättare att ställa in kontroller av delar med upprepade mönster, såsom bulttrådar och borrtrådar.

– Streckkodsskanning: Streckkodsskanning används för att samla in data för feedback i realtid från verksamheten samt för historisk registrering och analys av data.

– Delpixelanalys som ökar robustheten och möjliggör högre precision. Delpixeluppskattning är en process för att uppskatta värdet av en geometrisk kvantitet ännu bättre än med pixelexakthet, även om uppgifterna ursprungligen samplas med hjälp av pixelnoggrannhet.

Alla nya funktioner kommer att vara tillgängliga för nya kunder och befintliga kunder som skulle begära en uppgradering av deras IVISYS Pro-modul(er).

IVISYS CTO Moatasem Chehaiber förklarar: “Konkurrensen inom visionsystemindustrin när det gäller att hålla sig uppdaterad med de ständigt ökande kraven från kunder kommer aldrig att upphöra. Genom att lägga till dessa nya funktioner till vår mjukvaruplattform behåller vi vår position i täten när det gäller möjligheten att utföra allt mer komplexa inspektioner vid hög hastighet, medan vi samtidigt också förbättrar användarvänligheten avseende vår mjukvara.”

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Moatasem Chehaiber, CTO IVISYS AB

Telefon: +45 30 32 89 64

E-post: mc@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.