Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-05-24

IVISYS AB (”IVISYS”) har levererat ett komplett system för feldetektering och produktverifiering till en svensk tillverkare specialiserad på svarvade produkter. Med hjälp av IVISYS lösning kan flera områden inspekteras på olika objekt. Den aktuella kunden har utöver den nu levererade beställningen även placerat en uppföljningsorder.

Kunden i fråga har lång erfarenhet av att investera i och arbeta med nya tillverkningsmetoder och är en föregångare när det gäller att anpassa sig till nya marknadskrav. Satsningen på en avancerad IVISYS helhetslösning, som drivs av IVISYS “Pro F”- och ”Pro V”-programmoduler, är helt i linje med denna strategi. Kunden strävar efter att leverera felfria varor till sina slutkunder och det skräddarsydda systemet IVISYS Inspection System hjälper företaget att uppnå en felfrekvens med låga siffror, vilket överensstämmer med ovan beskrivet mål.

IVISYS Inspection System kan detektera främmande föremål, såsom metallspån eller skrot, även inom ett delvis slutet borrat hål. Dessutom verifierar systemet nyckeldimensioner och skärande delar av varje objekt. Som standardinställning inspekterar systemet fyra olika typer av objekt med olika specifikationer.

VD för IVISYS Jakob Kesje kommentarer

“Vi är mycket nöjda med den här lösningen, eftersom den både belyser vår förmåga att utföra flera komplexa inspektioner samtidigt samt vår förmåga att utforma, tillverka och driftsätta avancerade mekaniska system. Genom att leverera detta system, som båda flyttar ämnen, riktar och inspekterar ämnen har vi proof-of-concept med hänsyn till vår expertis som en end-to-end leverantör inom vår nisch”, säger Jakob Kesje, med hänvisning till IVISYS helhetslösning som består av en komplex installation med flera rörliga delar, flera inspektionskameror och flera mjukvarumoduler samt kan förse kunden med statistikrapportering för statistisk analys och processoptimering.

Uppföljningsorder

Den aktuella kunden har utöver ovan beskriven leverans även placerat en uppföljningsorder som ska levereras under Q3 2016.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.