Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
31 maj 2018

IVISYS AB (’IVISYS’) har mottagit en order från det svenska dotterbolaget till Octapharma, ett Schweizbaserat läkemedelsföretag med flera fabriker över hela världen. Ordern avser ett visionssystem som plockar, inspekterar och därefter sorterar föremål baserat på resultatet av inspektionen. Ordern inkluderar hårdvara och mjukvarukomponenter. Ordervärdet uppskattas till cirka 2 000 000 SEK och förväntas påverka IVISYS resultat för Q2 och Q4.

Detta är den fjärde ordern IVISYS har fått från ett företag i Octapharmagruppen.

Octapharma är en av de största tillverkarna av humant protein i världen, och de har flera fabriker runt om i världen som genomför läkemedelsproduktion, produktmärkning, paketering, lagerhållning och distribution.

CEO Mikael Sjöholm kommenterar

”Det är särskilt tilltalande att mottaga order från ett företag som Octapharma, då läkemedelsindustrin är känd för att kräva bästa möjliga kvalitetsstandard. Vi ser fram emot att leverera en lösning till Octapharma som fullt ut motsvarar så höga förväntningar, som vi har gjort tidigare till andra hälsovårdstillverkare såsom Nobel Biocare. Det som kommer göra det ännu mer spännande att inleda detta projekt är att vi denna gång kommer dra fördel av en större organisation med ännu djupare områdeskunskap än tidigare. Att få en ny order direkt efter att Image Control Systems och IVISYS officiellt gått samman i en organisation är den perfekta startpunkten för att skörda synergierna, som förde samman de två företagen från första början. Detta projekt kan mycket väl bli en språngbräda mot att attrahera ännu fler order från denna bransch i framtiden,” säger Mikael Sjöholm.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, Styrelseordförande för IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att genomföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig grundläggande från de gängse processer som används i visionsystem idag. IVISYS kan nyttja högupplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.