Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
10 januari 2018

IVISYS AB (’IVISYS’) har mottagit en tilläggsorder från en kompressortillverkare i Belgien. Ordern avser en skräddarsydd 3D sensorlösning för inspektion av komplexa, rörliga metallobjekt. Det totala ordervärdet är ungefär 40,000 EUR och förväntas påverka IVISYS’ Q1 resultat 2018.

Denna order följer två tidigare order från kompressortillverkaren som meddelades den 18 januari 2017 samt den 7 augusti 2017 och avser en avancerad 3D sensorlösning.

Kompressortillverkaren har verksamheter i mer än 90 länder världen över och har över 40,000 anställda.

CTO Moatasem Chehaiber Kommenterar

“Vi har redan mött behovet från kunden avseende en lösning som hjälper kunden att lösa en högst komplex inspektionsuppgift. Denna uppföljningsorder visar att vi kan förvänta oss fler order från våra befintliga kunder då vi håller dem nöjda och vidare utvecklar långvariga partnerskap med dem. I detta fall är utmaningen att tillhandahålla allt mer avancerade lösningar givetvis ett stort nöje då vi alltid strävar efter att höja ribban för vad som är möjligt att åstadkomma med vår unika metod av att kombinera mjukvara och hårdvara,” säger IVISYS’ CTO Moatasem Chehaiber.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Moatasem Chehaiber, CTO, IVISYS AB
Telefon: +45 31 70 31 38
E-post: mc@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2018.

OM IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att genomföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig grundläggande från de gängse processer som används i visionsystem idag. IVISYS kan nyttja högupplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.