Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
29 juni 2018

IVISYS AB (’IVISYS’) har mottagit en order från det danska företaget LM Wind Power A/S, världens största tillverkare av rotorblad för vindturbiner. IVISYS har valts för att utveckla och framställa ett standardiserat och automatiserat visionsystem som ska användas av LM Wind Power för inspektion av rotorblad på global nivå. LM Wind Power betalar ungefär 17 000 EUR till IVISYS för framställningen. Summan förväntas påverka IVISYS resultat för Q3 2018. Vid godkännande av den av IVISYS föreslagna lösningen kommer ordrar av denna systemlösning att följa för att installeras i LM Wind Powers produktionsanläggningar.

LM Wind Power har 15 produktionsanläggningar världen över. Genomförbarhetsstudien kommer innefatta hur man bygger en lösning som kan tillämpas på alla LM Wind Powers fabriker. Studien kommer dessutom visa hur IVISYS nya bildbehandlingsteknik har förmåga att upptäcka och identifiera en bred rad brister som är välkända inom rotorbladsindustrin.

LM Wind Power är en del av gruppen GE Renewable Energy, som finns i 55 länder runt om i världen med en bred produktportfölj och tjänster inom branschen för förnybar energi.

CTO Moatasem Chehaiber kommenterar

”Vindturbinsbranschen kännetecknas genom att vara betydande konsoliderad med mycket stora internationella företag som följer högsta kvalitetsstandard. Således ser vi det som en stor möjlighet att presentera IVISYS unika förmåga att lösa sådana typer av kvalitetsproblem. Kunder likt LM Wind Power har höga förväntningar och vi är glada att ta oss an utmaningen. Personligen ser jag fram emot att se vår mjukvara prestera i denna utmanande miljö”, säger CTO Moatasem Chehaiber.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, Styrelseordförande för IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-mail: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att genomföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig grundläggande från de gängse processer som används i visionsystem idag. IVISYS kan nyttja högupplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.