Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2019-11-27

IVISYS AB (”IVISYS”) meddelar idag att IVISYS styrelse har utsett Stefan Bohman till ny VD för IVISYS. Stefan är för närvarande Vice VD på Svenska Skrot och har tidigare varit VD på Global Batterier. Nuvarande VD Mikael Sjöholm kommer att fortsätta inom IVISYS men i rollen som CTO. Bytet kommer att ske under Q2 2020 dock senast 27:e maj.

”Stefan har visat i tidigare roller att han har en stark förmåga att skapa tillväxt samt öka lönsamheten i de bolag han varit verksam i. Denna erfarenhet är vad Ivisys behöver för att ta nästa steg på den resa vi nu har påbörjat” säger Jakob Kesje, styrelseordförande i IVISYS. 

”Det är med stor glädje och engagemang jag tar mig an rollen som ny VD i IVISYS. Bolaget befinner sig i en mycket spännande position med mycket starka produkter i en strukturellt snabbt växande marknad” säger Stefan Bohman. 

IVISYS nuvarande VD, Mikael Sjöholm, kvarstår i bolaget som CTO med fokus på teknisk försäljning. ”Det är en glädje för mig att kunna lämna över stafettpinnen till Stefan och fortsätta utveckla IVISYS tillsammans i min nya roll. Med de tillväxtambitioner och möjligheter som IVISYS har, behövs en förstärkt ledningsgrupp där Stefan kommer att bidra stort med sin erfarenhet från tidigare VD-roller. Jag ser fram emot ett givande samarbete så snart Stefan har möjlighet att börja“ säger IVISYS VD Mikael Sjöholm.

CERTIFIED ADVISER

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jakob Kesje, Styrelseordförande, IVISYS AB
Phone: +45 20 22 60 10
E-mail: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 November 2019.

OM IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volym marknad i stark tillväxt. Automations branchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som “TOP 10 Machine Vision – System leverantör i Europa 2019” av Technology Insights Manufacturing.