Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-06-15

IVISYS AB (“IVISYS) har utökat sortimentet med en ny inspektionsstation till bolagets produktlinje. Den nya ”IVISYS Fastener Inspection Station” är en inspektionsstation som kan inspektera komplexa fästen och som garanterar att inga defekta delar finns i monteringsprocessen.

Att undvika defekter i fästen för industriellt bruk är av central betydelse för underleverantörer till tillverkare, men på grund av den komplexa sammansättningen av många fästelement utförs kvalitetsinspektioner av sådana föremål i stor utsträckning manuellt, där den mänskliga faktorn spelar in.

Under juni 2016 har IVISYS utökat sitt sortiment med IVISYS Fastener Inspection Station, som gör det möjligt för leverantörer att mata monteringslinjer med föremål utan defekter. Inspektionsstationen är utrustad med flera punkter av separata kameror som gör det möjligt att skräddarsy inspektionen enligt de olika objektens specifikationer.

IVISYS Fastener Inspection Station verifierar föremåls specifika dimensioner samt förekomst av gängor. Dessutom är systemet kapabelt att upptäcka främmande föremål, såsom flis eller skrot, även inom delvis slutna borrade hål. Resultatet är en felfrekvens med låga siffror, så att tillverkarna kan uppfylla sina mål att ha en produktion med noll defekter. Systemet levereras med en pallvändare och en helautomatisk placering av föremål före inspektionen. Efter att ha passerat genom inspektionsstationen matas objekt som uppfyller kvalitetskriterierna smidigt vidare till en monteringslinje eller packas för leverans. Defekta föremål kasseras.

CTO Moatasem Chehaiber kommenterar

“Genom att välja rätt inredning och optik för denna station är IVISYS Fastener Inspection Station kapabel att hantera ett mycket brett utbud av små, komplexa objekt. Förutom fästen kommer den nya stationen även att vara till nytta för producenter av andra delar såsom små ventiler och cylindrar. Vi är mycket glada att tillkännage detta tillägg till vår produktlinje, eftersom det möter en uppenbar efterfrågan på marknaden”, säger Moatasem Chehaiber, CTO på IVISYS.

IVISYS Fastener Inspection Station är en utökning av bolagets produktlinje av fristående inspektionsstationer, som även består av IVISYS Advanced Conveyor Inspection Station och IVISYS Robo Inspection.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Moatasem Chehaiber, CTO IVISYS AB
Telefon: +45 30 32 89 64
E-post: mc@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.