Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2018-05-29

IVISYS AB tillkännager att företaget välkomnar Mikael Sjöholm som ny CEO. Mikael Sjöholm har precis anslutit sig till IVISYS som en del av det nyligen godkända förvärvet som IVISYS AB har gjort av Image Control Systems AB. IVISYS tidigare CEO, Jakob Kesje har utnämnts till styrelseordförande för IVISYS AB.

Till följd av den godkända sammanslagningen av IVISYS AB (‘IVISYS’) och Image Control Systems AB, har styrelsen valt Jakob Kesje som ny styrelseordförande för det sammanslagna företaget. För att följa god praxis för företagsstyrning, har Jakob Kesje tagit steget bort från rollen som CEO för företaget. Han har ersatts av Mikael Sjöholm, som tidigare var CEO för Image Control Systems AB, ett företag han var med och grundade år 2010 och som har växt till en solid verksamhet innan sammanslagningen med IVISYS.

Styrelseordförande Jakob Kesje kommenterar

”Som styrelsemedlem och större aktieägare, bör jag alltid titta efter den bästa möjliga kandidaten för positionen som CEO, även om det innebär att jag ersätter mig själv. Jag är fullt övertygad om att Mikael Sjöholm är en optimal CEO för IVISYS AB nu och under de kommande åren. Han har en unik profil, med en kombination av teknisk insikt och ledningsexpertis, så väl som en meritlista med skapandet av ett kommersiellt framgångsrikt företag inom vår bransch. Med den gemensamma erfarenheten som IVISYS och Image Control Systems samlat i ett företag, har vi nu intern expertis med många års erfarenhet som täcker hela värdekedjan från patenterad mjukvaruutveckling till mekanisk ingenjörskonst och kundtjänst. Jag ser fram emot att arbeta tätt tillsammans med Mikael och resten av ledningen för att få företaget att växa snabbare än vad som annars skulle vara möjligt, om vi inte hade gått ihop,” säger styrelseordförande Jakob Kesje på IVISYS AB.

CEO Mikael Sjöholm kommenterar

”Jag är väldigt förväntansfull över att ha blivit erbjuden denna möjlighet. Jag ser en stor potential i vårt gemensamma företag och jag kan inte vänta med att komma igång! Jag kommer titta efter hur vi kan dra fördel av synergier och skapa en ännu starkare produkt och serviceutbud, baserat på båda företagens standardprodukter. Samtidigt vill jag understryka att varken de tidigare kunderna till Image Control Systems eller de befintliga kunderna till IVISYS kommer uppleva förändringar i vårt fokus på att tillhandahålla våra kunder med de bästa möjliga lösningarna.”

Jakob Kesje kommer fortsätta att arbeta heltid för IVISYS och rikta sina insatser på försäljning och investerarrelationer.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Kesje, Styrelseordförande
IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att genomföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig grundläggande från de gängse processer som används i visionsystem idag. IVISYS kan nyttja högupplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.