Pressmeddelande
IVISYS AB
Ticker: IVISYS
556998-4981
11 december 2015

IVISYS (IVISYS) har fått en beställning på ett visionsystem för kvalitetskontroll från en svenskt kund inom fordonsindustrin. Beställningen förväntas påverka resultaten för IVISYS fjärde kvartalet 2015 och andra kvartalet 2016.

Efter IVISYS börsmeddelande 13 november 2015, för en eventuell beställning till ett värde av cirka 100.000 euro, bekräftar IVISYS idag att förhandlingarna kring beställningen har slutförts framgångsrikt. Beställningen omfattar leverans av ett komplett visionsystem för kvalitetskontroll. Ordern beräknas betalas i två omgångar och ingår i IVISYS delårsrapporter för fjärde kvartalet 2015 och andra kvartalet 2016.

Certifierad rådgivare

Sedermera Fondkommission är Certifierad rådgivare för IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta
Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.