Press Release
IVISYS AB
556998-4981
31 January 2019

IVISYS (“IVISYS”) har erhållit en första order kombinerad med en avsiktsforklaring värd mer än 5,0 MSEK. IVISYS ska leverera ett antal installationer till Nobel Biocare tillsammans med Goodtech AB, ett automationsföretag utvalt som Nobel Biocares leverantör för ett antal automatiserade inspektionsceller. Leveransen är baserad på IVISYS ImplantInspector, i en utgåva speciellt utvecklad för denna beställning. Den ursprungliga ordern och följande order, som kommer att aktiveras när den ursprungliga ordern är framgångsrikt installerad, förväntas påverka IVISYS resultat under hela 2019. Nobel Biocare har varit en kund i åratal, och har redan med ett antal ImplantInspector system i produktion i sina fabriker.

VD MIKAEL SJÖHOLM KOMMENTARER

“Vi är mycket tacksamma för denna order, vilket lyfter framnågra viktiga milstolpar för IVISYS. För det första att våra kunder gärna beställer ytterligare IVISYS produkter till sin produktion när de har testat dem, och att framtida order kommer omfatta flera identiska installationer. För det andra att vi förväntar oss att vara en del av hela uppgraderingen av kundernas produktion till Industry 4.0standard, vilket i detta fall beräknas vara 5 gånger värdet av denna order, inklusive avsiktsförklaring, under de närmaste åren. För det tredje bekräftar detta att IVISYS levererar lösningar som anses vara “state of the art” för automatiserat industriell inspektion. Denna order tillsammans med våra förväntningar på andra uppföljningsorder stärker våra förväntningar på IVISYS försäljning under 2019 “, säger IVISYS VD Mikael Sjöholm.

 

CERTIFIED ADVISER

Sedermera Fondkommission är CertifiedAdviser till IVISYS.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, Styrelsens

Ordförande, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

 

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019.

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volymmarknad i stark tillväxt. Automationsbranchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.