Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
26 November 2018

IVISYS (’IVISYS’) har en målsättning om en omsättning på minimum 20,0 MSEK under 2019 med ett tillhörande resultat på 4,0 MSEK före avskrivningar.
Order backlog (inneliggande order till fakturering) är mitten av november 2018 uppgjort till 5,5 MSEK.

VD MIKAEL SJÖHOLM KOMMENTERAR

”Men bakgrund i den positiva utvecklingen i omsättningen i 2018, vara existerande kunders förväntade projekt under 2019, och vår pipeline med uteliggande offerter, kan vi uppställa en målsättning för 2019, med en omsättning på minimum 20,0 MSEK och en vinst före avskrivningar på en nivå runt 4,0 MSEK. Detta är glädjande, då det bekräftar vår syn på marknaden storlek och utveckling, samt den produkt portfölj vi erbjuder till vision avsyning.” säger IVISYS VD Mikael Sjöholm.

CERTIFIED ADVISER

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS’.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, Styrelsens Ordförande, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2018.

OM IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att genomföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig grundläggande från de gängse processer som används i visionsystem idag. IVISYS kan nyttja högupplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.