Pressemeddelelse
IVISYS AB
Ticker: IVISYS
556998-4981
15. februar 2016

IVISYS offentliggør i dag resultat for 2015 og opdaterer guidance.

Opdatering af guidance

– Selskabet reviderer sin guidance, virksomheden forventer, at Q4 i 2016 bliver det første profitable kvartal og forventer at nå en omsætning på 100 mio. SEK i 2018, der også forventes at blive året, virksomheden passerer milepælen med 200 installationer.

Opsummering af resultat for 2015 (1. januar 2015 – 31. december  2015)

– Omsætningen i perioden blev 1 150 kSEK
– Periodens resultat før skat blev -7 148 kSEK
– Indtjeningen per aktie var -0,86 SEK
– Soliditeten var 94 %

Q4 2015 (1. oktober 2015 – 31. december 2015)

– Omsætningen i perioden blev 575 kSEK
– Periodens resultat før skat blev -1 913 kSEK
– Indtjeningen per aktie var -0,24 SEK

IVISYS AB blev etableret den 16. december 2014, og det er derfor ikke muligt at vise resultatet for forrige år (2014) til sammenligning.

Definitioner:
– Indtjening pr. aktie: Periodens indtjening divideret med 6.740.000 aktier pr. 31. december 2015.
– Soliditet: Egenkapital divideret med totale aktiver.

Vigtige hændelser i løbet af 1. kvartal 2015

–  David S. Joelsen blev ansat som salgsansvarlig

– Den første installation blev solgt til Shiloh i Sverige

– Selskabet gennemførte en nytegning af aktier forud for noteringen på Nasdaq First North i Stockholm. Via nytegningen fik IVISYS 435 nye aktionærer og cirka 12,2 millioner SEK før emissionsomkostninger. 1.740.000 aktier og 870.000 tegningsoptioner blev udstedt.

Vigtige hændelser i løbet af 2. kvartal 2015

– Den 13. april 2015 blev IVISYS noteret på Nasdaq First North i Stockholm

– Selskabet deltog på Hannover-messen, som er en af verdens største messer for industriteknik. På messen præsenterede IVISYS virksomhedens seneste produkt – IVISYS Advanced Conveyor Inspection Station (MAS600XUL).

– US Patent and Trademark Office udstedte en officiel godkendelse af selskabets patent på exceptionelt hurtig processering inden for “object recognition and tracking”.

– Anders Svensson og Elisabeth Carlund ansattes som sales managers.

Vigtige hændelser i løbet af 3. kvartal 2015

– Selskabet indgik en salgspartnerskabsaftale med Scape Technologies, som udvikler ”bin-picking”-løsninger. Partnerskabet er en gensidig aftale og dækker i første omgang Tyskland og Sverige.

– Holger Kämpfer blev ansat som Installation Manager med ansvar for installation af IVISYS’ systemer hos kunder i Europa.

Vigtige hændelser i løbet af 4. kvartal 2015

– Giulio de Muro blev tilføjet som sales manager til virksomhedens salgsteam. Giulio har stor erfaring i internationale B2B-salg.

– US Patent and Trademark Office udfærdigede en officiel anerkendelse af virksomhedens patent for ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Patentet dækker en unik og ekstremt hurtig metode til at søge i store billeddatabaser, hvilket også er værdifuldt inden for mange andre områder af billedbehandling end IVISYS fokuserer på i dag.

– I november 2015 deltog IVISYS på Elmia messen i Jönköping – en af Nordeuropas største messer for leverandører i industrien og deres kunder.

– IVISYS modtog en ordre på et visionsystem til kvalitetskontrol fra en svensk kunde i bilindustrien, som forventes at påvirke selskabets resultat for fjerde kvartal i 2015 og andet kvartal i 2016.

Vigtige hændelser efter periodens afslutning

– Virksomheden reviderer sin guidance den 15. februar 2016, selskabet forventer, at Q4 2016 bliver det første profitable kvartal og forventer at nå en omsætning på 100 millioner svenske kroner i 2018, hvilket også forventes at blive det år, hvor selskabet forventes at passere en milepæl på 200 installation.

– Selskabet har offentliggjort datoen for ordinær generalforsamling på selskabets hjemmeside. Den ordinære generalforsamling afholdes den 16. maj 2016.

IVISYS’ CEO Jakob Kesjes kommentar

”2015 har i høj grad været et begivenhedsrigt år for IVISYS. Den mest markante begivenhed var naturligvis vores børsnotering i midten af ​​april, hvor vores rejse som en børsnoteret virksomhed med en solid finansiering begyndte. I årets løb har det været en fornøjelse at opleve den store interesse fra potentielle kunder, fra investormiljøet og fra samfundet i øvrigt, som vores virksomhed har oplevet – i høj grad et resultat af vores børsnotering på Nasdaq First North i Stockholm.

Hvor vi i årets første måneder primært dedikerede vores opmærksomhed hen imod, at få virksomheden klar til den forestående børsnotering, har vi i den restende del af året efterstræbt målsætningerne i vores vækststrategi.

Da enhver virksomheds succes er yderst afhængig af, at alle stillinger i virksomheden er besat af de bedst mulige profiler, har det været en af ​​vores vigtigste prioriteter at rekruttere nye ansatte til vores team, og det er lykkedes for os med succes gradvist at øge anstallet af ansatte på behørig vis. Derved har vi opbygget et team af salgsansvarlige med både relevante baggrunde og forskelligartede kompetencer, når det kommer til at skabe lokal kontakt til kunder på tværs af Europa.

Men vores primære fokusområde har naturligvis været at øge kendskabet til vores løsninger blandt potentielle kunder. Helt i overensstemmelse med vores strategi har vores hovedfokus været at erhverve kunder inden for den europæiske bilindustri, og vi arbejder kontinuert på at sikre, at kvalitetsansvarlige på tværs af branchen opnår kendskab til de løsninger, vi kan tilbyde. Det har vi gjort ved at mødes med underleverandører til bilindustrien i forskellige dele af Europa samt ved at deltage i større industrimesser.

På en af ​​disse messer, Elmia Subcontractor afholdt i Jönköping, Sverige, kunne vi med fornøjelse præsentere et nyt produkt, IVISYS Robo Inspect, der er en integreret bin-picker og kvalitetskontrol-station, som vi har udviklet i samarbejde med Scape Technologies. Partnerskabet med Scape Technologies omfatter dog ikke kun den fælles udvikling af IVISYS Robo Inspect, det er også et gensidig salgssamarbejde. Udviklingen af en ramme for sådanne partnerskaber var en af ​​de milepæle, vi satte os for at opnå i løbet af 2015, og vi ser frem til at udvikle flere sådanne partnerskaber i årene, der kommer.

I løbet af 2015 tog vi også et stort skridt fremad med hensyn til beskyttelsen af vores immaterielle aktiver. I november modtog vi information om, at vores andet amerikanske patent var blevet godkendt, patentet dækker nogle centrale områder i vores proprietære billedbehandlingssoftware. Med i alt to amerikanske patenter er vi nu godt positioneret til at fortsætte med at sikre vores immaterielle ejendom internationalt.

Ser man på de økonomiske resultater i 2015, er de en naturlig afspejling af den tidlige fase, som virksomheden befinder sig i. Ikke desto mindre var vi glade for at kunne afslutte året med at annoncere en ordre fra en ny svensk kunde i bilindustrien. Som oplyst i løbet af året er vi i løbende dialog med adskillige potentielle kunder om en række projekter i forskellige faser.

Med udgangspunkt i vores erfaringer i 2015 er vi meget tilfredse med virksomhedens generelle udvikling. Men vi ved nu også, at det er en kendsgerning, at salgsprocessen for vores systemer er længere end oprindeligt forventet, da den spænder fra 6 til 18 måneder. Når vi ser på 2016, forventer vi, at Q4 vil blive vores første profitable kvartal. Endvidere finder vi det realistisk at udskyde vores milepælsomsætning på 100 millioner SEK årligt frem til 2018, som også vil være året, hvor vi forventer at passere 200 installationer.

Med vores unikke teknologi og en sund balance forventer vi, at 2016 bliver endnu et begivenhedsrigt år på vores rejse mod at sætte vores virksomhed på landkortet som et velkendt selskab iblandt europæiske fremstillingsvirksomheder.”

Jakob Kesje, CEO IVISYS AB

Fuldstændigt årsresultat

IVISYS’ fulde resultatrapport for 2015 er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside (kun på svensk): ivisys.com/investor/financial-reports

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission er Certified Adviser til IVISYS.

For mere information, kontakt venligst:
Jakob Kesje, adm. dir. IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-mail: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS AB blev etableret den 16. december 2014. Selskabet leverer fritstående vision-systemløsninger til kvalitetskontrol og tilbyder “plug and play”-løsninger med en nem installationsproces. IVISYS leverer komplette løsninger med kameraer, belysning, hardware og software. Løsningerne udfører kvalitetskontrol ved høj hastighed og muliggør flere kontrolpunkter i én enkelt inspektion. IVISYS’ løsninger tilpasses let til forskellige produkter og variationer, ligesom de er tolerante over for variationer i produkternes positionering. Indstillingerne kan justeres efter behov af kundernes eget personale.